Pretraga

Vesti

03 okt 2019Priprema i podrška lokalnim akcionim grupama u okviru IPARD-a

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) koji predstavlja instrument Evropske Кomisije za pružanje tehničke pomoći i razmenu informacija u cilju sprovođenje politika i standard [ ... ]

+ opširnije
30 avg 2019Osnivačka skupština LAG Levač

U Rekovcu je 30.08.2019. godine održana Osnivačka Skupština Lokalne akcione grupe Levač. Skupštini su prisustvovali predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora sa teritorije Opštine Rekovac i Grada Kragujevca. Osnivači su izabrali člano [ ... ]

+ opširnije

LAG LEVAČ I LEADER PROGRAM EU

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede je od 2007. godine započelo sa pripremama za uvođenje LEADER-a u Srbiju. Cilj je da se iskoristi razvojni potencijal lokalnih zajednica, da se uspostave lokalna partnerstva javnog, privatnog i nevladinog sektora koja će imati kapacitet da deluju kao Lokalne akcione grupe (LAG-ovi) u pripremi i realizaciji strategija lokalnog ruralnog razvoja.
 
Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja je identifikovala opštinu Rekovac i 5 sela sa teritorije Grada Kragujevca kao teritoriju na kojoj bi se formirala Lokalna akciona grupa pod nazivom "Lokalna akciona grupa Levač"  ili skraćen naziv (LAG Levač).
 
Za potrebe uspostavljanja LAG-a identifikovani su ljudski, finansijski, tehnički i prirodni potencijali teritorije LAG Levač. Tokom ovih aktivnosti identifikacija i mapiranje potencijala se sprovodila u saradnji sa predstavnicima seoskih mesnih zajednica, udruženjima poljoprivrednika, poljoprivrednim proizvođačima, predstavnicima kulturnih i društvenih zajednica i poslovnim sektorom opštine Rekovac i Grada Kragujevca.
 
Aktivnosti koje su se realizovale na uspostavljanju teritorijalnog multisektorskog partnerstva rezultirale su uspostavljanjem LAG Levač krajem avgusta 2019.godine. 
 
Teritorija Lokalne akciona grupe Levač je u potpunosti ruralna sredina koju karakterišu prirodna bogatstva i dominantna ruralna ekonomija sa svim svojim pratećim oblastima u okviru diversifikacije poljoprivredne proizvodnje: tradicionalno zanatstvo, seoski, verski, lovni i manifestacioni turizam, pčelarstvo. Ovakva struktura teritorije i potencijala je omogućila primenu LEADER principa u svom punom obimu.
 
Lokalni razvoj ruralnih sredina se u dosadašnjoj praksi u velikoj meri temeljio na donacijama poljoprivrednicima iz opštinskih budžeta ili subvencijama iz budžeta resornih ministarstava koji su mogli uticati uglavnom na razvoj sektorski orijentisanih poljoprivrednih gazdinstava ili pojedinaca.
 
Da bi se postigao održivi razvoj i podrška multisektorskom razvoju čitave lokalne zajednice potrebno je uključiti u u proces planiranja, a kasnije i u implementaciju razvojnih planova čitavu lokalnu zajednicu sa svim svojim potencijalima i najrazličitijim znanjima i veštinama. Formiranje LAG-a na teritoriji opštine Rekovac i Grada Kragujevca kao i izrada SLR kao jedne od aktivnosti ovog procesa, omogućava da se u proces razvoja lokalne zajednice uključe mladi, manjinske i ugrožene grupe, žene iz seoskih sredina, udruženja poljoprivrednika i tradicionalnih zanata, penzioneri, kao i institucije koje podržavaju aktivnosti ovih grupacija, odnosno svi oni koji do sada to nisu bili u mogućnosti. Ovo omogućava da razvoj teritorije “Levča” bude po meri i u saglasju sa svim njegovim stanovnicima.
 
Područje delovanja LAG Levač pokriva sela sa teritorije 2 administrativna okruga, Šumadijkog I Pomoravskog okruga. Na teritoriji opštine Rekovac koja pripada Pomoravskom okrugu obuhvaćene su seoske mesne zajednice: Belušić, Beočić, Bogalinac, Brajinovac, Bare, Velika Кruševica, Vukmanovac, Dobroselica, Dragovo, Županjevac, Кavadar, Кalenićki Prnjavor, Кaludra, Кomarane, Lepojević, Lomnica, Loćika, Maleševo, Motrić, Nadrlje, Oparić, Prevešt, Rabenovac, Ratković, Rekovac, Sekurič, Sibnica, Siljevica, Tečić, Ursule, Cikot, Šljivica.
 
Područje delovanja LAG Levač na teritoriji Grada Кragujevca koji pripada Šumadijskom upravnom okrugu obuhvata teritorije seoskih mesnih zajednica: Velike Pčelice, Velika Sugubina, Gornja Sabanta, Donja Sabanta i Dulene.