Pretraga

Vesti

10 apr 2019Formiranje Lokalne akcione grupe Levač

U Donjoj Sabanti je 4. aprila održan sastanak sa predstavnicima i stanovnicima seoskih mesnih zajednica Velike Pčelice, Velika Sugubina, Donja Sabanta, Dulene i Gornja Sabanta. Cilj sastanka je bio predstavljane inicijative za formiranje međusekto [ ... ]

+ opširnije
28 apr 2018Levački vino fest

U subotu 28. aprila sa početkom u 12 časova u parku ispred OŠ ,,Svetozar Marković” u Rekovcu održava se prvi ,Levački vino fest uz učešće dvadesetak vinarija i još nekoliko proizvođača lokalnih tipičnih proizvoda (sirevi, burad i vinov [ ... ]

+ opširnije

LAG "Partnerstvo za razvoj Levča"

"LEADER" incijativa u Srbiji (LIS) je radni naziv projekta finansiranog od strane EU čiji je zvanični naziv "Izgradnja kapaciteta za uspostavljanje i implementaciju LEADER inicijative u Republici Srbiji". U osnovi LIS obezbeđuje pomoć nizu zainteresovanih strana (stejkholdera) – na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou - u pripremi za buduću implementaciju "LEADER" pristupa ruralnom razvoju u Srbiji.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede je od 2007. godine započelo sa pripremama za uvođenje LEADER-a u Srbiju. Cilj je da se iskoristi razvojni potencijal lokalnih zajednica, da se uspostave lokalna partnerstva javnog, privatnog i nevladinog sektora koja će imati kapacitet da deluju kao Lokalne akcione grupe (LAG-ovi) u pripremi i realizaciji strategija lokalnog ruralnog razvoja.

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja je identifikovala opštinu Rekovac kao teritoriju na kojoj bi se formirala Lokalna akciona grupa pod nazivom "Partnerstvo za razvoj Levča"  ili skraćen naziv (LAG Levač) i sa tim predlogom apliciralo u okviru LEADER Programa EU.

U okviru projekta Regionalna agencija za ekonomski razvoj sprovodi aktivnosti na uspostavljanju partnerstva u okviru Lokalne akcione grupe. Za potrebe uspostavljanja LAG-a potrebno je identifikovati ljudske, finansijske, tehničke i prirodne potencijale teritorije "Partnerstva za razvoj Levča". Tokom ovih aktivnosti identifikacija i mapiranje potencijala se sprovodi u saradnji sa predstavnicima seoskih mesnih zajednica, udruženjima poljoprivrednika, poljoprivrednim proizvođačima, predstavnicima kulturnih i društvenih zajednica opštine Rekovac.

Aktivnosti koje se sprovode na uspostavljanju LAG-a rezultiraće uspostavljanjem Lokalne akcione grupe «Partnerstvo za razvoj Levča» (LAG Levač) i izradom lokalne strategije razvoja teritorije koju obuhvata lokalna akciona grupa. U okviru strategije definisaće se predlozi projekata u skladu potrebama razvoja teritorije LAG-a, a u cilju podizanja kvaliteta života u ruralnim sredinama.

Teritorija lokalne akciona grupe „Partnerstvo za razvoj Levča“ (LAG Levač) je u potpunosti ruralna sredina koju karakterišu prirodna bogatstva i dominantna ruralna ekonomija sa svim svojim pratećim oblastima u okviru diversifikacije poljoprivredne proizvodnje: tradicionalno zanatstvo, seoski, verski, lovni i manifestacioni turizam, pčelarstvo. Ovakva struktura teritorije i potencijala je omogućila primenu LEADER principa u svom punom obimu. Lokalni razvoj ruralnih sredina na teritoriji opštine Rekovac, koja ujedno i predstavlja teritoriju LAG “Partnerstvo za razvoj Levča”, se u dosadašnjoj praksi u velikoj meri temeljio na donacijama poljoprivrednicima iz opštinskih budžeta ili subvencijama iz budžeta resornih ministarstava koji su mogli uticati uglavnom na razvoj sektorski orijentisanih poljoprivrednih gazdinstava ili pojedinaca.

Da bi se postigao održivi razvoj i podrška multisektorskom razvoju čitave lokalne zajednice potrebno je uključiti u u proces planiranja, a kasnije i u implementaciju razvojnih planova čitavu lokalnu zajednicu sa svim svojim potencijalima i najrazličitijim znanjima i veštinama. Formiranje LAG-a na teritoriji opštine Rekovac kao i izrada SLR kao jedne od aktivnosti ovog procesa, omogućava da se u process razvoja lokalne zajednice uključe mladi, manjinske i ugrožene grupe, žene iz seoskih sredina, udruženja poljoprivrednika i tradicionalnih zanata, penzioneri, kao i institucije koje podržavaju aktivnosti ovih grupacija, odnosno svi oni koji do sada to nisu bili u mogućnosti. Ovo omogućava da razvoj teritorije “Levča” bude po meri i u saglasju sa svim njegovim stanovnicima.