Pretraga

Vesti

28 apr 2018Levački vino fest

U subotu 28. aprila sa početkom u 12 časova u parku ispred OŠ ,,Svetozar Marković” u Rekovcu održava se prvi ,Levački vino fest uz učešće dvadesetak vinarija i još nekoliko proizvođača lokalnih tipičnih proizvoda (sirevi, burad i vinov [ ... ]

+ opširnije
10 apr 2018TO Rekovac u studijskoj poseti Austriji

U okviru projekta Priprema dva regiona, (1) Srem (7 opština) i (2) Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje DMO-a, definisanje turističkog prostora i tehnička podrška subjektima koji prodaju destinacije u ciljanim regijama” od 24.03 [ ... ]

+ opširnije

Korparstvo u Levču – veština i nasleđe starih levačkih majstora

Korparstvo u Levču ima višedecenijsku tradiciju i predstavlja jedan od najstarijih zanata, koji su očuvani do današnjih dana. Početak korparstva u Levču se vezuje za kraj XIX veka za područje današnjih sela Dragovo, Tečić, Belušić i Vukmanovac. U selu Dragovo do pred kraj 80-tih godina prošlog veka više od stotinu porodica se bavilo izradom korpi od vrbovog pruća. Danas je ovaj zanata u selu Dragovo gotovo izumro, izuzev sela Belušić i Tečić gde još uvek postoje domaćinstva i registrovane preduzetničke radnje za izradu predmeta od vrbovog pruća. Pojedine zanatlije iz Belušića su sredinom 80-tih godina prošlog veka izvozili gotove proizvode u tadašnju SR Nemačku, 90 tih i Sloveniju, pa čak su se ovi proizvodi mogli naći i u JAT-ovim avionima koji su deljeni kao poklon putnicima.

Osnovna sirovina koja se koristi za proizvodnju je crvena vrba (S. purpurea L.) koja ima crvenu koru i vrlo gipke grančice. Uzgaja se namenski na proplancima i vrbicima levačkih šuma.

Levački korpari svoje proizvode prodaju najčešće na saborima i vašarima, kao i poljoprivrednim sajmovima i manifestacijama koje imaju za cilj promociju turističkih i ruralnih potencijala.