Pretraga

Vesti

30 avg 2019Osnivačka skupština LAG Levač

U Rekovcu je 30.08.2019. godine održana Osnivačka Skupština Lokalne akcione grupe Levač. Skupštini su prisustvovali predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora sa teritorije Opštine Rekovac i Grada Kragujevca. Osnivači su izabrali člano [ ... ]

+ opširnije
25 jul 2019Sastanak sa predstavnicima NVO sektora

U Rekovcu je 24.07. održan sastanak sa predstavnicima civilnog sektora u cilju sprovođenja aktivnsoti na formiranju LAG Levač. Satanku su prisustvovali predstavnici Udruženja penzionera opštine Rekovac, predstavnice 3 udruženja žena, Kancelari [ ... ]

+ opširnije

Kancelarija za mlade Rekovac

Kancelarija za mlade (KZM) opštine Rekovac jeste održivi servis za mlade, spona između države, lokalne zajednice i mladih koja deluje kao zasebno telo u okviru lokalne samouprave i koja se bavi isključivo pitanjima mladih.

KZM u Rekovcu stvara uslove za kvalitetniji život mladih ljudi i njihovo aktivno učešće u savremenim tokovima razvoja društva. Njeni osnovni ciljevi jesu identifikovanje potreba i problema mladih i pristupanje metodama njihovog rešavanja, kao i promovisanje vrednosti tolerancije, poštovanja ljudskih prava i ravnopravnosti.

Kancelarija za mlade opštine Rekovac osnovana je odlukom Skupštine opštine 2009. godine. U kancelariji radi jedan koordinator. KZM je od samog osnivanja otpočela aktivno delovanje i do sada je organizovala više aktivnosti vezane za razne značajne datume koji se tiču života mladih u opštini, razne sportske sadržaje i zdrave stilove života i uključivanje obe populacije u aktivnosti rada kancelarije za mlade. KZM je organizovala niz tribina i edukacija koji su bili interesantni i dobro posećeni od strane mladih.

KZM će u budućnosti raditi na jačanju svojih kapaciteta i još intenzivnijem i sveobuhvatnijem radu. KZM planira da nastavi sa dosadašnjim i pokrene nove aktivnosti. Osnovne smernice u daljem radu KZM biće određene Lokalnim akcionim planom za mlade.