Pretraga

Vesti

10 apr 2019Formiranje Lokalne akcione grupe Levač

U Donjoj Sabanti je 4. aprila održan sastanak sa predstavnicima i stanovnicima seoskih mesnih zajednica Velike Pčelice, Velika Sugubina, Donja Sabanta, Dulene i Gornja Sabanta. Cilj sastanka je bio predstavljane inicijative za formiranje međusekto [ ... ]

+ opširnije
28 apr 2018Levački vino fest

U subotu 28. aprila sa početkom u 12 časova u parku ispred OŠ ,,Svetozar Marković” u Rekovcu održava se prvi ,Levački vino fest uz učešće dvadesetak vinarija i još nekoliko proizvođača lokalnih tipičnih proizvoda (sirevi, burad i vinov [ ... ]

+ opširnije

Kancelarija za mlade Rekovac

Kancelarija za mlade (KZM) opštine Rekovac jeste održivi servis za mlade, spona između države, lokalne zajednice i mladih koja deluje kao zasebno telo u okviru lokalne samouprave i koja se bavi isključivo pitanjima mladih.

KZM u Rekovcu stvara uslove za kvalitetniji život mladih ljudi i njihovo aktivno učešće u savremenim tokovima razvoja društva. Njeni osnovni ciljevi jesu identifikovanje potreba i problema mladih i pristupanje metodama njihovog rešavanja, kao i promovisanje vrednosti tolerancije, poštovanja ljudskih prava i ravnopravnosti.

Kancelarija za mlade opštine Rekovac osnovana je odlukom Skupštine opštine 2009. godine. U kancelariji radi jedan koordinator. KZM je od samog osnivanja otpočela aktivno delovanje i do sada je organizovala više aktivnosti vezane za razne značajne datume koji se tiču života mladih u opštini, razne sportske sadržaje i zdrave stilove života i uključivanje obe populacije u aktivnosti rada kancelarije za mlade. KZM je organizovala niz tribina i edukacija koji su bili interesantni i dobro posećeni od strane mladih.

KZM će u budućnosti raditi na jačanju svojih kapaciteta i još intenzivnijem i sveobuhvatnijem radu. KZM planira da nastavi sa dosadašnjim i pokrene nove aktivnosti. Osnovne smernice u daljem radu KZM biće određene Lokalnim akcionim planom za mlade.