Pretraga

Vesti

10 apr 2019Formiranje Lokalne akcione grupe Levač

U Donjoj Sabanti je 4. aprila održan sastanak sa predstavnicima i stanovnicima seoskih mesnih zajednica Velike Pčelice, Velika Sugubina, Donja Sabanta, Dulene i Gornja Sabanta. Cilj sastanka je bio predstavljane inicijative za formiranje međusekto [ ... ]

+ opširnije
28 apr 2018Levački vino fest

U subotu 28. aprila sa početkom u 12 časova u parku ispred OŠ ,,Svetozar Marković” u Rekovcu održava se prvi ,Levački vino fest uz učešće dvadesetak vinarija i još nekoliko proizvođača lokalnih tipičnih proizvoda (sirevi, burad i vinov [ ... ]

+ opširnije

Legenda o Sibinu i Sibnici

Za vreme velike seobe Srba u 18.veku, bežeći od Turaka sa svoja tri sina i mnogobrojnom porodicom stari Sibin je zanoćio na proplanku koji se i danas zove Pogledi. Kad je ujutru izašlo sunce ugledali su ispred sebe pitome brežuljke i plodno međurečje te odlučiše da tu ostanu da žive. Najstariji sin David izabra plodne brežuljke u sredini i sa vojom čeljadi podiže kuću, voćnjake, pčelinjake. Njegove potomke i danas zovu Davidovići. Srednji sin Jakov se naseli na osojnoj-levoj strani rečice i tamo izrodi brojnu familiju. Kasnije se njegovo potomstvo iseljavalo tako da danas u Sibnici nema prezimena Jakovljević.

Najmlađi Stepan sa svoja tri sina se naselio na prisojnoj-sunčanoj strani doline. Tu podiže kuće, štale, vinograde i voćnjake. I danas živi mnogobrojna familija Stepanovići u Sibnici i obližnjim gradovima.

Sibin je bio dobar i mudar domaćin. Svoje imanje je ogradio živom ogradom koju narod zove živica. Nije dopuštao da se kroz njegovo prolazi. Spreman je bio da svoje brani. U susednim selima su govorili: „Ne idi tamo je Sibinova živica, tamo je Sibinova živica“.

Jedini ulaz u Sibnicu je bio kroz kapiju u Donjoj Sibnici.

U to vreme Sibinovo selo nazvaše Sibnica i taj naziv osta do današnjih dana.

 

Tekst predstavlja rad učenika osnovne škole i dobijen je ljubaznošću Miladina Milosavljevića učitelja, bibliografa i kolekcionara iz sela Prevešt