Pretraga

Vesti

19 jan 2018Opština Rekovac partner na projektu "DMO"

Projekat  “Priprema dva regiona, Srem (7 opština) i Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje DMO-a, definisanje turističkog prostora i tehnička podrška subjektima koji prodaju destinacije u ciljanim regijama” se realizuje u ok [ ... ]

+ opširnije
04 avg 2017Ruralna ekonomija Levča

Ruralna ekonomja je dominantna u opštini Rekovac, pa će u budućnosti zavisiti u velikoj meri od demografskog potencijala 32 seoska naselja koji je tokom prethodnih pet decenija značajno oslabio. Broj stanovnika se smanjio gotovo tri puta u odnosu [ ... ]

+ opširnije

PARTNERI LAG LEVAČ

LAG "Partnerstvo za razvoj Levča" (LAG Levač) čine predstavnici iz civilnog, javnog i privatnog sektora što je u skladu sa zahtevima LEADER programa EU.  Uspostavljeno partnerstvo će imati za  cilj da se na LEADER principima pokrene i unapredi lokalni razvoj koji će biti održiv, integrisan, inovativan i usmeren na čitavu lokalnu zajednicu. Angažovanjem najboljih i najrazličitijih ljudskih resursa, njihovih znanja i ideja stvoriće se osnova za stvaranje dugoročne perspektive u razvoju ruralne teritorije Levča.

Lista partnera LAG Levač podeljenih po sektorima:

JAVNI SEKTOR:

 • Lokalna samouprava Rekovac
 • Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja
 • Fond za razvoj poljoprivrede opštine Rekovac
 • Centar za socijalni rad
 • Odeljenje za privredu opštine Rekovac - Sektor za zaštitu životne sredine
 • Kancelarija za LER opštine Rekovac
 • Turistička organizacija Rekovac
 • Kancelarija za mlade opštine Rekovac

 

CIVILNI SEKTOR

 • KUD «Levačka Zora» Županjevac
 • KUD Levač”
 • Domaća radinost Antić
 • Pčelarska farma Jevtić
 • Udruženje voćara i vinogradara «Levačko zlato»
 • Udruženje žena «Zlatne ruke Levča»
 • Lovačko udruženje Levač“
 • Sabor pesnika i slikara Janko Brašić“
 • Udruženje penzionera Rekovac
 • Sportski savez opštine Rekovac
 • Levačke novine
 • Ivan Arsić, Tečić
 • Ivan Popović, Oparić
 • Vesna Vučićević, Oparić

 

POSLOVNI SEKTOR

 • Vinogradi i vinarija Miletić
 • SZR «Sana»
 • SZKR Vesna
 • Vinarski podrum Dacić
 • I & J Trend