Pretraga

Vesti

10 apr 2019Formiranje Lokalne akcione grupe Levač

U Donjoj Sabanti je 4. aprila održan sastanak sa predstavnicima i stanovnicima seoskih mesnih zajednica Velike Pčelice, Velika Sugubina, Donja Sabanta, Dulene i Gornja Sabanta. Cilj sastanka je bio predstavljane inicijative za formiranje međusekto [ ... ]

+ opširnije
28 apr 2018Levački vino fest

U subotu 28. aprila sa početkom u 12 časova u parku ispred OŠ ,,Svetozar Marković” u Rekovcu održava se prvi ,Levački vino fest uz učešće dvadesetak vinarija i još nekoliko proizvođača lokalnih tipičnih proizvoda (sirevi, burad i vinov [ ... ]

+ opširnije

TERITORIJA LAG “Partnerstvo za razvoj Levča”

Lokalna akciona grupa "Partnerstvo za razvoj Levča" (LAG Levač) obuhvata teritoriju koja se nalazi u središnjem delu Srbije i jugoističnom delu Šumadije, između Gledićkih planina na zapadu i Juhora na istoku. Površina teritorije je 366 km2 i ima 32 naseljena mesta u kojima živi 11000 stanovnika. Teritorija LAG-a je prepoznata u viševekovnom nazivu „Levač", koju karakterišu specifični tradicionalni običaji, jezik, tradicionalna gradnja, tradicionalni način gazdovanja domaćinstvima, istorija, prirodno okruženje.

Teritorija partnerstva je u potpunosti ruralna sredina koju karakterišu prirodna bogatstva i dominantna ruralna ekonomija sa pratećim oblastima u vidu tradicionalnog zanatstva, seoskog, verskog, lovnog i manifestacionog turizma. 

Prirodne granice teritorije LAG-a čine dve planine, Juhor i Gledićke planine. Sa zapada se uzdižu visoki obronci Gledićkih planina, a sa jugoistoka pribrežje planine Juhor. Ove dve planine prave takozvani “levak” po kome je i ovo područje dobilo ime Levač”.Gledićke planine, na čijim obroncima se prostire Levač, pružaju se u pravcu Trstenika na jugu i Kragujevca na severu (dužinom od 35-40 km), zatim Rekovca na istoku i Gruže na zapadu. Prosečna širina Gledićkih planina iznosi oko 20 km i ove planine zauzimaju površinu od oko 800 km². Osim što ove planine zauzimaju veliko prostranstvo, one su, pored Rudnika, najviše u Šumadiji. Najviši vrh je Samar (922m) koji se  nalazi na teritoriji Levča. Teritorija se graniči sa gradovima Kragujevac, (25 km, severo-zapad), Kraljevo (zapad) i Jagodina (30 km, severo-istok) i opštinama Varvarin, 30 (km istok i jugoistok) i Trstenik (30 km, jug).

Ekonomske aktivnosti stanovništva se zasnivaju na različitim oblicima ruralne ekonomije, pre svega u voćarstvu, vinogradarstvu i stočarstvu. U ovim sektorima teritorija LAG-a je poznata po vinarijama iz sela Oparić i podrumima u selima Lepojević i Motrić. Stanovništvo čine i vredni uzgajivači grožđa, šljiva i jagodičastog voća. Tradicionalno se razvijalo i negovalo stočarstvo, a poslednjih decenija povrtarstvo i cvećarstvo.

Teritorija lokalne akcione grupe je poznata po etnografskim znamenitostima, narodnoj arhitekturi, folkloru i samoukim slikarima okupljenim oko slikarske kolonije naivnog slikarstva "Janko Brašić".

Veliki broj praistorijskih i antičkih lokaliteta, srednjevekovnih spomenika i spomenika i spomen obeležja novije istorije su zastupljeni na teritoriji Levča, od kojih posebno treba istaći najznačajnije lokalitete, Manastir Kalenić i stari grad Županjevac, prestonicu kneza Lazara.

 

ISTORIJA LEVČA

Levač se kao župa pominje već u poveljama Simeona Nemanje i Stefana Prvovenčanog u manastiru Hilandaru, krajem XII i početkom XIII veka, kao i u žitiju Svetog Simeona (Nemanje) od Save Nemanjića. Prema ovim navodima, Levač je ulazio u sastav države velikog župana Stefana Nemanje. Staro srpsko selo Rekavice prvi put se pominje u pisanim izvorima turskog načelstva i poreskim dokumentima 1595. godine kao Rakovac. Posle oslobođenja od Turaka, Rekovac je postao deo kneževine Levač u sastavu Jagodinske nahije. Naselje je ušoreno 1836. godine, a status varošice dobilo je 1886. godine. Levač se u srpskoj istoriji pominje krajem XII veka, za vreme vladavine Stefana Nemanje koji je 1183. godine od Vizantinaca oslobodio Levač, Lepenicu i Belicu.

 

Postoji nekoliko tumačenja naziva Levač. Po jednom predanju naziv je dat po svom specifičnom položaju – naselje se nalazi sa leve strane Velike i Zapadne Morave. Pominje se da je tom nazivu "kumovao" knez Lazar. Ovo tumačenje je prihvatljivo zbog položaja, Levač se nalazi sa leve strane Morave, ali je neprihvatljivo da potiče od kneza Lazara koji je živeo u XIV veku, s obzirom da se Levač pominje još u XII veku. Po drugom tumačenju Levač je tako nazvan jer je okružen i zaklonjen planinama ili, kako se u narodu kaže, „levačan”. Treće tumačenje imena poziva se na izgled kraja. Naime, Levač oivičen planinama, posmatran sa visine liči na veliki levak, a modifikacijom reči levak nastao je Levač. Poslednje, četvrto tumačenje kaže da je Levač kraj poznat po voćnjacima i vinogradima, a za često pretakanje rakije i vina koristio se levak te je, modifikacijom te reči, nastao Levač.