Pretraga

Vesti

10 apr 2019Formiranje Lokalne akcione grupe Levač

U Donjoj Sabanti je 4. aprila održan sastanak sa predstavnicima i stanovnicima seoskih mesnih zajednica Velike Pčelice, Velika Sugubina, Donja Sabanta, Dulene i Gornja Sabanta. Cilj sastanka je bio predstavljane inicijative za formiranje međusekto [ ... ]

+ opširnije
28 apr 2018Levački vino fest

U subotu 28. aprila sa početkom u 12 časova u parku ispred OŠ ,,Svetozar Marković” u Rekovcu održava se prvi ,Levački vino fest uz učešće dvadesetak vinarija i još nekoliko proizvođača lokalnih tipičnih proizvoda (sirevi, burad i vinov [ ... ]

+ opširnije

Sektorska struktura LAG Levač

Sektorska struktura LAG Levač je usklađena sa LEADER principima, odnosno u okviru partnerstva su zastupljeni predstavnici sva tri sektora. Ukupan broj partnera  po sektorima je dat na sledećem dijagramu:

   

Struktura članova LAG Levač prema polu

U skladu sa LEADER principima u strukturi LAG moraju biti zastupljeni oba pola. U strukturi LAG Levač odnos zastupljenosti polova je 17 prema 10 u korist muškaraca, odnosno u procentima je 63 prema 37. Detaljniji pregled strukture dat je na dijagramima u nastavku teksta.