Pretraga

Vesti

19 jan 2018Opština Rekovac partner na projektu "DMO"

Projekat  “Priprema dva regiona, Srem (7 opština) i Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje DMO-a, definisanje turističkog prostora i tehnička podrška subjektima koji prodaju destinacije u ciljanim regijama” se realizuje u ok [ ... ]

+ opširnije
04 avg 2017Ruralna ekonomija Levča

Ruralna ekonomja je dominantna u opštini Rekovac, pa će u budućnosti zavisiti u velikoj meri od demografskog potencijala 32 seoska naselja koji je tokom prethodnih pet decenija značajno oslabio. Broj stanovnika se smanjio gotovo tri puta u odnosu [ ... ]

+ opširnije

Sektorska struktura LAG Levač

Sektorska struktura LAG Levač je usklađena sa LEADER principima, odnosno u okviru partnerstva su zastupljeni predstavnici sva tri sektora. Ukupan broj partnera  po sektorima je dat na sledećem dijagramu:

   

Struktura članova LAG Levač prema polu

U skladu sa LEADER principima u strukturi LAG moraju biti zastupljeni oba pola. U strukturi LAG Levač odnos zastupljenosti polova je 17 prema 10 u korist muškaraca, odnosno u procentima je 63 prema 37. Detaljniji pregled strukture dat je na dijagramima u nastavku teksta.