Pretraga

Vesti

03 okt 2019Priprema i podrška lokalnim akcionim grupama u okviru IPARD-a

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) koji predstavlja instrument Evropske Кomisije za pružanje tehničke pomoći i razmenu informacija u cilju sprovođenje politika i standard [ ... ]

+ opširnije
30 avg 2019Osnivačka skupština LAG Levač

U Rekovcu je 30.08.2019. godine održana Osnivačka Skupština Lokalne akcione grupe Levač. Skupštini su prisustvovali predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora sa teritorije Opštine Rekovac i Grada Kragujevca. Osnivači su izabrali člano [ ... ]

+ opširnije

LEADER I LAG

LEADER ('Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale', u prevodu „Veze između ruralne ekonomije i razvojnih aktivnosti") je metod lokalnog razvoja ruralnih sredina. Jedinstvena karakteristika ovog metoda je u tome što olakšava ruralni razvoj korišćenjem specifičnih razvojnih potencijala ruralnih područja koji su prepoznati od strane samih lokalnih aktera. "LEADER" pristup ruralnom razvoju je početno implementiran kao Inicijativa Evropske zajednice u periodima 1989-1993 (poznatiji kao LEADER I), 1994-1999 (LEADER II) i 2000-2006 (LEADER+).

U budžetskom i programskom periodu 2007-2013, LEADER više nije odvojena inicijativa jer predstavlja integralni deo Programa ruralnog razvoja (Rural Development Programmes - RDPs) u zemljama članicama EU. Podržan je kroz Evropski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (European Agricultural Fund for Rural Development -EAFRD), koji je drugi stub Zajedničke poljoprivredne politike (Common Agricultural Policy -CAP). To otvara potpuno nove mogućnosti za prihvatanje LEADER principa i razvoj šire akcije i aktivnosti u ruralnim sredinama.

Ruralne sredine u EU se razlikuju po svojim karakteristikama, pa su i razvojne strategije delotvornije ukoliko na njima radi i odlučuje lokalna zajednica. Upravo je LEADER princip taj koji omogućava lokalnoj zajednici da sama kreira i realizuje razvojne planove za svoju budućnost uz korišćenje sopstvenih resursa. LEADER se temelji na principima koji se moraju poštovati i sprovoditi kao celina jer samo tako se postiže uspešnost delovanja lokalne zajednice u cilju unapređenja kvaliteta života u ruralnim sredinama.

LEADER se smatra i metodološkom osovinom/osnovom, za dostizanje sledeća tri cilja koji se odnose na Program ruralnog razvoja EU:

 1. Povećanje konkurentnosti sektora poljoprivrede i šumarstva;
 2. Unapređenje životne sredine i prirodnog okruženja kroz podršku za upravljanje zemljištem;
 3. Unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima i promovisanje diversifikacije ekonomskih aktivnosti

KARAKTERISTIKE LOKALNIH AKCIONIH GRUPA

Lokalna Akciona Grupa (LAG) je ime dato lokalnim privatno-civilno-javnim partnerstvima koja imaju za cilj unapređenje razvoja lokalnih oblasti. Stvaranje lokalnih partnerstva, nazvanih lokalne akcione grupe (LAG), započinje povezivanjem lokalnih partnera iz sva tri sektora, pri čemu svi socio-ekonomski sektori na teritoriji Lokalne akcione grupe bi trebali da budu predstavljeni u ovim lokalnim partnerstvima.

LAG-ovi su originalan i važan deo pristupa LEADER programa EU. Unapređenje razvoja lokalnih ruralnih oblasti postižu se kroz definisanje i implementaciju lokalnih strategija ruralnog razvoja.

Lokalne Akcione Grupe tipa “LEADER” se rukovode sa sedam principa “LEADER” pristupa ruralnom razvoju (link to FAQ on the LEADER approach):

 • Oblasne lokalne razvojne strategije namenjene isključivo dobro identifikovanim ruralnim teritorijama pod-regionalnog nivoa;
 • Lokalna javno-privatna partnerstva nazvana Lokalne akcione grupe ili LAG-ovi;
 • Pristup „odozdo-nagore“ sa mogućnošću donošenja odluka od strane Lokalnih akcionih grupa kroz široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama.
 • Multi-sektorsko projektovanje i implementacija strategije, zasnovane na interakciji aktera i projekata u različitim sektorima lokalne ruralne ekonomije;
 • Sprovođenje inovativnih pristupa;
 • Sprovođenje projekata saradnje;
 • Umrežavanje lokalnih partnerstava

LAG-ovi su značajni u podsticanju održivog lokalnog razvoja iz sledećih razloga:

 • Povezuju najrazličitije postojeće ljudske i finansijske resurse iz javnog, privatnog i civilnog sektora sa teritorije na kojoj je formiran LAG;
 • Udružiju lokalne učesnike oko zajedničkih projekata značajnih za teritoriju I lokalno stanovništvo;
 • Uspostavljaju veze i saradnju između svih značajnih činilaca za razvoj ruralne teritorije koju obuhvata LAG;
 • Kroz izradu strategije razvoja teritorije uključuju širok spektar potreba i problema sa kojima se suočava ruralno stanovništvo, kao i mere i akcije koje treba preduzeti i koje dovode do rešenja navedenih problema i potreba definisanih u strategiji razvoja.

Pri formiranju LAG-ova moraju se ispoštovati sledeće karakteristike koje su bitne za lokalna partnerstva:

 • Oblast pokrivena LAG-om mora biti koherentna i da obezbeđuje dovoljnu kritičnu masu u smislu ljudskih, finansijskih i ekonomskih resursa kako bi podržala održivu razvojnu strategiju;
 • Granica broja stanovnika LAG oblasti je između 5.000 i 150.000 stanovnika;
 • LAG predstavlja partnerstvo lokalnih subjekata iz javnog, civilnog i privatnog sektora (javni sektor max 49% učešća u donošenju odluka);
 • U okviru LAG-a uključeni su predstavnici: lokalne samouprave i javnih ustanova, zadruga i udruženja poljoprivrednika,razvojnih agencija, poslovnog sektora, medija, registrovanih poljoprivrednih gazdinstava viđeniji pojedinci, NVO.

U EU do 2012.godine formirano je više od 2200 Lokalnih akcionih grupa (bez Rumunije, Bugarske i Kipra).