Pretraga

Vesti

03 okt 2019Priprema i podrška lokalnim akcionim grupama u okviru IPARD-a

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) koji predstavlja instrument Evropske Кomisije za pružanje tehničke pomoći i razmenu informacija u cilju sprovođenje politika i standard [ ... ]

+ opširnije
30 avg 2019Osnivačka skupština LAG Levač

U Rekovcu je 30.08.2019. godine održana Osnivačka Skupština Lokalne akcione grupe Levač. Skupštini su prisustvovali predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora sa teritorije Opštine Rekovac i Grada Kragujevca. Osnivači su izabrali člano [ ... ]

+ opširnije

Lovni turizam

Značajan deo potencijala turističke ponude opštine Rekovac predstavlja lovni turizam, koji nije iskorišćen u dovoljnoj meri. Razlog je pre svega u nedostatku smeštajnih kapaciteta, razvijenih i umreženih dodatnih sadržaja za lovce i članove njihovih porodica. Turistička organizacija Rekovac u narednom periodu planira niz aktivnosti na identifikaciji i kategorizaciji seoskih domaćinstava koji će iznajmljivati smeštajne kapacitete, kao i izradu programa posete lovaca iz inostranstva levačkim lovištima. Program posete lovaca i članova njihovih porodica, mora da obuhvati i levačke vinarije, korpare u Belušiću i okolnim selima, prirodne, verske i istorijske znamenitosti, kao i niz drugih turističkih potencijala karakterističnih za Levač, kako bi boravak lovaca bio privlačan i upotpunjen tokom nekoliko dana i njima i njihovim porodicama.

Mnogobrojne analize pokazuje da u Evropi postoji oko 6,5 miliona lovaca, od kojih oko 30 odsto njih ide u druge zemlje da lovi. Lovci su platežno moćniji u odnosu na ostatak populacije. Prosečni lovac za tri dana i četiri noćenja potroši oko 2.800 evra, dok ostali gosti u turizmu potroše oko 135 evra. Mađarska svake godine zaradi 1,4 milijarde evra od lovnog turizma, Austrija 500 miliona evra, Hrvatska 180 miliona evra, a Srbija između 3 - 4 miliona evra.

Lovni teren je pogodan, gotovo idealan za lov, razvoj i odgoj divljači. Najraspostranjenija divljač je zec koji je zastupljen na svim lovnim terenima. Pored zeca, u ravničarskim predelima, lovi se poljska jarebica, prepelica, grlica, fazan i srneća divljač. U brdsko-planinskom području, ekološkoj bazi, pored srneće divljači prisutne su i divlje svinje.

Aktivnosti koje treba sprovesti u narednom periodu kako bi se lovni turizam na teritoriji Levča unapredio uključuju:

  • Razvoj infrastrukture (izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih objekata za potrebe lovnog turizma, lovačkih kuća, lovačkih koliba, mesta za probanje oružja, osmatračnice i čeke,...)
  • Razvoj turističke signalizacije
  • Razvoj i promocija destinacije
  • Razvoj smeštajnih kapaciteta
  • Razvoj kapaciteta lovačkih udruženja i ostalih organizacija i institucija od značaja za razvoj lovnog turizma
  • Razvoj lokalnog partnerstva

Lovačko udruženje Levač sa sedištem u Rekovcu, gazduje lovištem „Dulenska reka“ ukupne površine 15031 ha, od čega lovne površine obuhvataju 13277 ha. Udruženje ima 245 aktivnih članova. Stalno gajene vrste divljači u lovištu Dulenska reka su srna, divlja svinja, zec, fazani, poljska jarebica. Lovište u funkciji ima sledeće lovne objekte: 25 stabilnih čeka, 70 čeka na drvetu, 41 hranilište za srneću divljač, 180 hranilišta za fazane i poljske jarebice, 47 solišta i 6 prihvatilišta za fazančiće ukupne površine 0,12 ha i 0,33 ha zemlje. Stručna služba ima upravnika lovišta - stručno lice i 2 lovočuvara, kojima pomaže 9 lovočuvara volontera u lovačkim sekcijama.