Pretraga

Vesti

03 okt 2019Priprema i podrška lokalnim akcionim grupama u okviru IPARD-a

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) koji predstavlja instrument Evropske Кomisije za pružanje tehničke pomoći i razmenu informacija u cilju sprovođenje politika i standard [ ... ]

+ opširnije
30 avg 2019Osnivačka skupština LAG Levač

U Rekovcu je 30.08.2019. godine održana Osnivačka Skupština Lokalne akcione grupe Levač. Skupštini su prisustvovali predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora sa teritorije Opštine Rekovac i Grada Kragujevca. Osnivači su izabrali člano [ ... ]

+ opširnije

Priprema i podrška lokalnim akcionim grupama u okviru IPARD-a

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) koji predstavlja instrument Evropske Кomisije za pružanje tehničke pomoći i razmenu informacija u cilju sprovođenje politika i standarda EU, organizovali su 1. i 2. oktobra 2019. godine u Кragujevcu i Rekovcu, radionicu: „Priprema i podrška potencijalnim lokalnim akcionim grupama u okviru IPARD-a“.

Cilj održane radionice je podrška organizacijama i institucijama na lokalnom i nacionalnom nivou u korišćenju sredstva tehničke pomoći za pripremu lokalne zajednice za osnivanje Lokalnih akcionih grupa (LAG-ova) i izradu strategija lokalnog razvoja, kako bi bili spremni da apliciraju za LEADER meru u okviru  IPARD programa Republike Srbije.

Učesnici radionice su bili predstavnici Evropske Кomisije, eksperti iz EU iz oblasti LEADER programa i uspostavljanja i upravljanja LAGo-ovima,  predstavnici Ministarstava, Nacionalne mreže za ruralni razvoj, Regionalnih razvojnih agencija, Lokalnih samouprava, Lokalnih akcionih grupa i drugih institucija i organizacija iz oblasti ruralnog razvoja iz Republike Srbije.

Drugog dana radionice učesnici su u okviru studijske posete posetili opštinu Rekovac, Tokom studijske posete u Manastiru Preradovac je organizovana prezentacija Lokalne akcione grupe Levač i  poseta Vinarijama Miletić u Opariću i Lastar u Sekuriču.

Lokalna akcina grupa Levač je formirana na LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale) principima, uz podršku Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. Cilj formiranja Lokalne akcione grupe Levač je da se iskoristi potencijal seoskih zajednica i kroz zajedničko delovanje javnog, privatnog i nevladinog sektora u skladu sa LEADER principima EU, doprinese razvoju sela sa teritorije Opštine Rekovac i Grada Kragujevca.

U rad LAG Levač su pored predstavnika poslovnog i javnog sektora uključeni i mladi, ugrožene grupe, žene iz seoskih sredina, udruženja poljoprivrednika, sportske organizacije, penzioneri, kao i druge organizacije i pojedinci koji sprovode svoje aktivnosti u sektoru ruralnog razvoja. Ovakav vid strukture lokalne akcione grupe omogućava da budući teritorijalni razvoj teoritorije koju pokriva delovanje LAG Levač bude po meri i u saglasju sa svim njegovim stanovnicima.

Osnivačka skupština LAG Levač

U Rekovcu je 30.08.2019. godine održana Osnivačka Skupština Lokalne akcione grupe Levač. Skupštini su prisustvovali predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora sa teritorije Opštine Rekovac i Grada Kragujevca. Osnivači su izabrali članove organa LAG Levač. Nakon usvajanja Statuta i teritorije, Osnivačka skupština je pristupila izboru organa i članova Lokalne akcione grupe Levač.
 
Za članove Upravnog odbora izabrani su:
 
1.   Marija Miletić-Simić, Vinogradi i vinarija Miletić
2.   Bojan Pavlović, GTO Kragujevac
3.   Saša Milošević, SZR „Bebi Sana”
4.   Momčilo Sretenović, TO Rekovac
5.   Ivana Marković, Udruženje žena „Zlatne ruke Levča”
6.   Miloš Milovanović, Agro-frucht d.o.o
7.   Bogoljub Milić, Sportska organizacija Rekovac
 
Za predsednika Upravnog odbora i ujedno za zastupanje LAG Levač izabrana je Marija Miletić-Simić iz Oparića, vlasnica Vinarije Miletić, a za zamenika predsednika LAG Levač izabran je Bojan Pavlović iz Kragujevca, direktor GTO Kragujevac.

Sastanak sa predstavnicima NVO sektora

U Rekovcu je 24.07. održan sastanak sa predstavnicima civilnog sektora u cilju sprovođenja aktivnsoti na formiranju LAG Levač. Satanku su prisustvovali predstavnici Udruženja penzionera opštine Rekovac, predstavnice 3 udruženja žena, Kancelarije za mlade i Sportske organizacije Rekovac i Levačkih novina. Na sastanku su definisane aktivnosti za animaciju i uključivanje predstavnika mladih, starih i žena sa teritorije opštine Rekovac u Lokalnu akcionu grupu Levač. Tokom sastanaka subjekti iz NVO sektora su izrazili veliko želju da učestvuju u partnerstvu i time daju doprinos unapređenju kvaliteta života u ruralnim sredinama koju pokriva LAG Levač. Na sastanku su izneseni i problemi i potrebe, ali i predlozi i ideje za projekte koji bi se realizovali kroz rad LAG-a.

Sastanak sa predstavnicima javnog sektora

U procesu formiranja LAG Levač, 10.jula u Rekovcu je održan sastanak predstavnika javnog sektora. Sastanku su prisustvovali zastupnici Kulturnog centra Rekovac, Turističke organizacije, Sportske organizacije Rekovac, Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, predstavnici opštine Rekovac i Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. Na sastnku su definisane aktivnosti za animaciju i uključivanje u proces formiranja LAG-a lokalnog stanovništva i predstavnika poslovnog i cvilnog sektora. Poseban akcenat stavljen je na učešće i podršku koju javni sektor može da pruži  tokom terenskih poseta seoskim mesnim zajednicama i organizovanju sastanaka sa predstavnicima saveta i lokalnim stanovništvom.

Formiranje Lokalne akcione grupe Levač

U Donjoj Sabanti je 4. aprila održan sastanak sa predstavnicima i stanovnicima seoskih mesnih zajednica Velike Pčelice, Velika Sugubina, Donja Sabanta, Dulene i Gornja Sabanta. Cilj sastanka je bio predstavljane inicijative za formiranje međusektorskog partnerstva zasnovanog na LEADER principima EU na teritorijama navedenih 5 seoskih zajednica i seoskih zajednica sa teritorije opštine Rekovac. Pored predstavnika seoskih mesnih zajednica sastanku su prisustvovali i predstavnik Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, član Gradskog veća za lokalnu samoupravu i načelnik Gradske uprave za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj.

Cilj sastanka je bio da se stanovnici ovih sela upoznaju sa inicijativom za uspostavljanje lokalnog partnerstva javnog, privatnog i nevladinog sektora koje će imati kapacitet da deluje kao Lokalna akciona grupe (LAG). Aktivnosti koje se sprovode na sprovođenju LEADER programa rezultiraće uspostavljanjem Lokalne akcione grupe i izradom lokalne strategije razvoja teritorije koju obuhvata LAG. U okviru strategije definisaće se prioriteti i predlozi projekata koje treba realizovati u skladu sa potrebama razvoja teritorije LAG-a, a u cilju podizanja kvaliteta života u seoskim sredinama. Formiranje LAG-a i izrada lokalne strategije razvoja kao jedne od aktivnosti ovog procesa, omogućava da se u proces razvoja lokalne zajednice uključe mladi, manjinske i ugrožene grupe, žene iz seoskih sredina, udruženja poljoprivrednika i tradicionalnih zanata, penzioneri, kao i institucije koje podržavaju aktivnosti ovih grupacija, odnosno svi oni koji do sada to nisu bili u mogućnosti. Ovo omogućava da razvoj navedene teritorije bude po meri i u saglasju sa svim njegovim stanovnicima.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kroz aktuelni IPARD II Program Republike Srbije kroz meru za LEADER opredelilo je više od 5.000.000 EUR za podršku Lokalnim akcionim grupama (LAG-ovima) na teritoriji Republike Srbije. Samim tim je i uspostavljanje teritorijalnog i međusektorskog partnerstva na teritoriji 32 sela opštine Rekovac i 5 sela sa teritorije Grada Kragujevca utoliko značajnije.

Levački vino fest

U subotu 28. aprila sa početkom u 12 časova u parku ispred OŠ ,,Svetozar Marković” u Rekovcu održava se prvi ,Levački vino fest uz učešće dvadesetak vinarija i još nekoliko proizvođača lokalnih tipičnih proizvoda (sirevi, burad i vinova loza).

Bogata istorija levačkog vinogorja ,koje se nalazi između Juhora na istoku i Gledićkih planina na zapadu, oivičeno je velikim gradovima Jagodinom, Kragujevcem i Kruševcem od kojih je Rekovac kao centralno mesto opštine gotovo podjednako udaljen, inspirisala nas je da organizujemo jedan vinski festival koji će da širi slavu vina i vinogradara ali i vinsku kulturu širom regiona i šire.

U Levču proizvodnja grožđa i vina odvijala se odvajkada sa posebnom pažnjom i ljubavlju. Levačka vina su konzumirali rimski carevi, srpska srednjevekovna vlastela i dinastije Obrenovića i Karađorđevića.

Postoji više teorija o poreklu imena Levač, pretpostavlja se da je dobio ime po tome što gledano sa okolnih planina ima oblik koji podseća na levak, pa odatle i potiče ideja za logo festivala koji je kreiran da predstavlja spoj vinske čaše i levka.

Pozivamo Vas da svojim učešćem obogatite prvi Levački vino fest i da kao posetilac uživate u najboljim domaćim vinima koja su osvajala nagrade na domaćim i svetskim vinskim festivalima. Takođe možete iskoristiti priliku da obiđete i srednjevekovne manastire kao što su manastir Kalenić, manastir Preradovac ili manastir Manastirak.

Dođite da zajedno doživimo istoriju levačkognogorja i uživamo u vinima iz svih krajeva Srbije. Organizatori festivala su Opština Rekovac i Turistička organizacija opštine Rekovac.

Suorganizatori: Kulturni Centar, Osnovna škola ,,Svetozar Marković”, Poljoprivredno veterinarska škola Rekovac, Osnovna škola ,,Dušan Popović”, Narodna biblioteka ,, Dr Milovan Spasić”, Kancelarija za mlade Rekovac.

TO Rekovac u studijskoj poseti Austriji

U okviru projekta Priprema dva regiona, (1) Srem (7 opština) i (2) Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje DMO-a, definisanje turističkog prostora i tehnička podrška subjektima koji prodaju destinacije u ciljanim regijama” od 24.03.2018. do 27.03.2018. realizovana je studijska poseta regionu Štajerska u Austriji. CIlj studijske posete je bio upoznavanje sa primerima dobre prakse koji se realizuju u EU u okviru razvoja turističke destinacije, stvaranja novih turističkih proizvoda, promocija i upravljanje turističkim destinacijama i dostizanje visokih ekonomskih efekata za lokalnu zajednicu.

Učesnici studijske posete pored predstavnika projektnog tima iz Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja koja je nosilac projektnih aktivnosti, bili su predstavnici 10 turističkih organizacija iz Šumadije i Pomoravlja (Kragujevac, Aranđelovac, Batočina, Lapovo, Topola, Rača, Despotovac, Ćuprija, Paraćin, Rekovac) i 8 predstavnika Turističkih organizacija iz Sremskog okruga (Sremska Mitrovica, Inđija, Ruma, Stara Pazova, Šid, Irig, Pećinci i Sremski Karlovci). Predstavnici lokalnih samouprava opštine Knić i Sremskih Karlovaca, predstavnika Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, kao i 4 preduzetnika iz sektora turizma (lokalna proizvodnja hrane, suvenira i seoski turizam) učestvovali su iu studijskoj posjeti . Ukupno 30 predstavnika delegacije učestvovalo je na studijskoj poseti Štajerskoj u regiji Volkano.


Region na kome je sprovedeno studijsko putovanje izabran je u skladu sa prijavom za projekat: to je region u kojem je osnovana DMO, kontinentalna regija u Austriji sa sličnim administrativnim i geografskim karakteristikama kao što su regije Šumadija i Pomoravlje i Srem uz razvijene strateške dokumente relevantne za promociju i razvoj zajedničkog turističkog proizvoda. 

Austrijska pokrajina Štajerska je udružila potencijale cele regije i napravila jedinstven brend Vulkanland koji je za 20 godina zajedničkog rada i postojanja uspeo da Štajersku izdigne na drugo mesto najpoželjnijih regija za život u Austriji. Rezultati zajedničkog rada i udruženih potencijala doveli su do toga da Štajerska sa oko 100 000 stanovnika ima oko 2 miliona noćenja turista na godišnjem nivou.

Svi učesnici tokom studijske posete upoznati su sa smernicama i projektima koji se u okviru DMO realizuju, predstavljeni su im lokalni proizvođači pića, mesa i drugih tipičnih lokalnih proizvoda, na koji način su oni međusobno povezani i organizovani da rade zajedno na zajedničkom cilju: region prosperiteta koji nudi jedinstvene i kvalitetne turističke proizvode. Isto tako, predstavnici REDASP-a i RRA Srema i turističkih organizacija iz Šumadije i Pomoravlja i Sremskog okruga koristiće stečeno znanje kao doprinos na projektu za izradu planiranih strateških dokumenata, za definiciju turističkog prostora i za modele koji će se primeniti na ciljanu regiju, Šumadiju i Pomoravlje i Srem. Studijska poseta je realizovana u okviru programa "Podrška ruralnom i regionalnom razvoju koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovodi konzorcijum partnera NIRAS (Poljska, Danska), FAOW (Poljska) i Partner Solutions (Srbija).