U Rekovcu osnovano udruženje žena «Levčanke»

  • Štampa

U opštini Rekovac je krajem 2014. godine uz podršku TO opštine Rekovac i Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, osnovano udruženje žena «Levčanke». Formiranjem udruženja žena stvorili su se preduslovi za aktivnije uključivanje žena iz sela Velika kruševica i susednih sela u procese društveno ekonomskog razvoja lokalne zajednice i unapređenje rodne i ekonomske ravnopravnosti žena iz seoskih sredina opštine Rekovac.

Udruženje koje sada ima 10 članica će kroz realizaciju aktivnosti raditi na negovanju i očuvanje narodne tradicije, običaja, kulture i tradicionalnih zanata karakterističnih za seoske sredine opštine Rekovac. U planu udruženja su i promotivne aktivnosti na sajmovima i manifestacijama širom Republike Srbije, koje imaju za cilja upoznavanje javnosti sa tradicionalnim proizvodima, običajima i kulturom opštine Rekovac.

Očuvanje znanja i veština u oblasti tradicionalih zanata, pripreme tradicionalnih jela, umetnosti, kulture i seoskog turizma sprovodiće se i kroz edukaciju članica udruženja i drugih žena zainteresovanih za ove obuke, čime će se podstaći aktivizam i afirmisati kreativnost i stvaralaštvo kod žena iz seoskih sredina.

Sedište udruženja je u selu Velika Kruševica u opštini Rekovac i otvoreno je za prijem novih članica.