Pretraga

Vesti

28 apr 2018Levački vino fest

U subotu 28. aprila sa početkom u 12 časova u parku ispred OŠ ,,Svetozar Marković” u Rekovcu održava se prvi ,Levački vino fest uz učešće dvadesetak vinarija i još nekoliko proizvođača lokalnih tipičnih proizvoda (sirevi, burad i vinov [ ... ]

+ opširnije
10 apr 2018TO Rekovac u studijskoj poseti Austriji

U okviru projekta Priprema dva regiona, (1) Srem (7 opština) i (2) Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje DMO-a, definisanje turističkog prostora i tehnička podrška subjektima koji prodaju destinacije u ciljanim regijama” od 24.03 [ ... ]

+ opširnije

Ruralna ekonomija Levča

Ruralna ekonomja je dominantna u opštini Rekovac, pa će u budućnosti zavisiti u velikoj meri od demografskog potencijala 32 seoska naselja koji je tokom prethodnih pet decenija značajno oslabio. Broj stanovnika se smanjio gotovo tri puta u odnosu na 1948. godinu, a za relativno kratko vreme od 2002. do 2011.godine za gotovo 18,4%.

Ruralna ekonomija u opštini Rekovac je i do sada bilo opterećena nepovoljnim starosnim sastavom radne snage u poljoprivredi kao dominantnoj ruralnoj delatnosti. Demografski faktor će i u buduće biti limitirajući za razvoj poljoprivrede, jer je sve malobrojniji priliv mladih generacija koji su nosioci ekonomskih aktivnosti na selu.

Mlada perspektivna, inovativna i fleksibilna radna snaga starosti 25-34 godine čini samo 9,12 % ukupnog stanovništva opštine Rekovac, sa tendencijom daljeg smanjenja ovog procenta. To upućuje na činjenicu da će poljoprivreda kao dominantne ruralna delatnost sve više slabiti, i ne može da biti jedina okosnica strateških opredeljenja na kojima će se zasnivati razvoj sela i seoske ekonomije, već je neophodno u okviru procesa podrške ekonomskim aktivnostima na selu razvijati i nepoljoprivredne delatnosti (stari i umetnički zanati, domaća radinst, trgovina, prerada primarnih poljoprivrednih proizvoda, seoski turizam, proizvodnja biogoriva, organska proizvodnja, proizvodnja lekovitog i začinskog bilja, pčelarstvo, lične usluge, nega starih lica, ostale zanatske i profesionalne usluge i dr.).

Sa postojećim demografskim resursima i negativnim tendencijama teško se može planirati intenziviranje komercijalne poljoprivredne proizvodnje u većem obimu, posebno ako se uključi i nedovoljno stručne i edukovane radne snage, što ostavlja mogućnost da se razmotre navedeni alternativni načini unapređenja ekonomskih aktivnosti na selu, u okviru trenutnog i očekivanog stanja demografskih resursa na teritoriji opštine Rekovac.

Sagledavajući prethodno navedene činjenice koje su nastale kao deo analize ljudskih, finansijskih i prirodnih resursa opštine Rekovac, dolazi se do zaključka da je jedan od načina da se unapredi ekonomska aktivnost na selu povećanje broja malih preradnih kapaciteta koji ne zahtevaju velika ulaganja i značajne ljudske kapacitete.

Specifični vidovi proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda koji ne zahtevaju veliki broj radnika, a koji mogu angažovati porodična gazdinstva i širu lokalnu zajednicu i time unaprediti ekonomske aktivnosti na selu su:

 • Proizvodnja prirodnih sokova od voća i povrća
 • Sušenje voća i povrća i proizvodnja začina
 • Proizvodnja poluproizvoda od voća (kaša, pulpa)
 • Proizvodnja kompota i pasterizovanog voća
 • Proizvodnja slatka, pekmeza, džemova
 • Proizvodnja, prerada i pakovanje lekovitog i aromatičnog bilja (kantarion, nana, kamilica, šipurak,…)
 • Proizvodnja i prerada (sušenje i topla prerada) pečuraka (bukovače, šampinjona,…)
 • Proizvodnja i prerada meda i ostalih pčelarskih proizvoda
 • Registrovanje malih porodičnih destilerija za proizvodnju rakija
 • Izgradnja malih skladišnih kapaciteta
 • Pokretanje seoskog turizma u levačkim selima

    Pored navedenih delatnosti,  potrebno je uspostaviti i kontinuiranu sistemsku podršku za veću apsorpciju nacionalnih mera i pripremu za IPARD program RS. Otvaranje novih zadruga i MSP u sektoru proizvodnje i prerade voća i povrća stvoriće se uslovi za podizanje stepena prerade poljoprivrednih proizvoda. Pokretanje prerade doprineće korišćenju sirovina, odnosno primarnih poljoprivrednih proizvoda sa teritorije opštine Rekovac, čime će se smanjiti problem proizvodnje, otkupa i plasmana poljoprivrednih proizvoda.