Pretraga

Vesti

30 avg 2019Osnivačka skupština LAG Levač

U Rekovcu je 30.08.2019. godine održana Osnivačka Skupština Lokalne akcione grupe Levač. Skupštini su prisustvovali predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora sa teritorije Opštine Rekovac i Grada Kragujevca. Osnivači su izabrali člano [ ... ]

+ opširnije
25 jul 2019Sastanak sa predstavnicima NVO sektora

U Rekovcu je 24.07. održan sastanak sa predstavnicima civilnog sektora u cilju sprovođenja aktivnsoti na formiranju LAG Levač. Satanku su prisustvovali predstavnici Udruženja penzionera opštine Rekovac, predstavnice 3 udruženja žena, Kancelari [ ... ]

+ opširnije

Opština Rekovac partner na projektu "DMO"

Projekat  “Priprema dva regiona, Srem (7 opština) i Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje DMO-a, definisanje turističkog prostora i tehnička podrška subjektima koji prodaju destinacije u ciljanim regijama” se realizuje u okviru programa "Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji".

PRRRUz finansijsko učešće projektnih partnera, projekat finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovodi konzorcijum partnera koji čine NIRAS (Poljska, Danska), FAOW (Poljska) i Partner Solutions (Srbija) u okviru Ruralnog-regionalnog partnerstva “Razvoj teritorijalnog identiteta regije Šumadija kroz podršku ključnim sektorima ruralne ekonomije“.

Vodeći partner na projektu je Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, dok su partneri na projektu RRA Srem, 7 LS Sremskog okruga i opštine sa teritorije Šumadije i Pomoravlja među kojima je partner na projektu i opština Rekovac.

Opšti cilj projekta je da se poveća atraktivnost Srema i regiona Šumadija i Pomoravlje među domaćim i stranim turistima"

Planirane projektne aktivnosti uključuju:
  • Unapređenje znanja (studijska poseta regionu u EU)
  • Formulisanje zaključaka o trenutnim potencijalima i preduzimanje aktivnosti za unapređenje turističke ponude
  • Razvoj 3 strateška dokumenta (Regionalna strategija, Destinacijski menadžment plan, Katalog investicija)
  • Definisanje turističkog prostora u ciljanim regijama
  • Podnošenje svih dokumenata Ministarstvu turizma u cilju usvajanja turističkog prostora na području Srema i regiona Šumadije i Pomoravlja.
  • Uspostavljanje DMO (organizaciona struktura, definisanje uloga osnivača DMO, obezbeđenje podrške LS, promocija DMO)
  • Poboljšanje unutrašnjih kapaciteta za prodaju destinacija putem TA i razmene znanja i učešće na 2 specijalizovana događaja u cilju promocije regija kao jedinstvenih turističkih prostora.

Detaljnije informacije o projektu i Programu podrške ruralnom i regionalnom razvoju mogu se naći na portalima Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije  i Pomoravlja http://www.redasp.rs/destinacijska-menadzment-organizacija.p125.html i PRRR http://www.rrds-prrr.rs/pocetna-strana/.