Pretraga

Vesti

28 apr 2018Levački vino fest

U subotu 28. aprila sa početkom u 12 časova u parku ispred OŠ ,,Svetozar Marković” u Rekovcu održava se prvi ,Levački vino fest uz učešće dvadesetak vinarija i još nekoliko proizvođača lokalnih tipičnih proizvoda (sirevi, burad i vinov [ ... ]

+ opširnije
10 apr 2018TO Rekovac u studijskoj poseti Austriji

U okviru projekta Priprema dva regiona, (1) Srem (7 opština) i (2) Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje DMO-a, definisanje turističkog prostora i tehnička podrška subjektima koji prodaju destinacije u ciljanim regijama” od 24.03 [ ... ]

+ opširnije

Opština Rekovac partner na projektu "DMO"

rojekat  “Priprema dva regiona, Srem (7 opština) i Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje DMO-a, definisanje turističkog prostora i tehnička podrška subjektima koji prodaju destinacije u ciljanim regijama” se realizuje u okviru programa "Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji".

PRRRUz finansijsko učešće projektnih partnera, projekat finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovodi konzorcijum partnera koji čine NIRAS (Poljska, Danska), FAOW (Poljska) i Partner Solutions (Srbija) u okviru Ruralnog-regionalnog partnerstva “Razvoj teritorijalnog identiteta regije Šumadija kroz podršku ključnim sektorima ruralne ekonomije“.

Vodeći partner na projektu je Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, dok su partneri na projektu RRA Srem, 7 LS Sremskog okruga i opštine sa teritorije Šumadije i Pomoravlja među kojima je partner na projektu i opština Rekovac.

Opšti cilj projekta je da se poveća atraktivnost Srema i regiona Šumadija i Pomoravlje među domaćim i stranim turistima"

Planirane projektne aktivnosti uključuju:
  • Unapređenje znanja (studijska poseta regionu u EU)
  • Formulisanje zaključaka o trenutnim potencijalima i preduzimanje aktivnosti za unapređenje turističke ponude
  • Razvoj 3 strateška dokumenta (Regionalna strategija, Destinacijski menadžment plan, Katalog investicija)
  • Definisanje turističkog prostora u ciljanim regijama
  • Podnošenje svih dokumenata Ministarstvu turizma u cilju usvajanja turističkog prostora na području Srema i regiona Šumadije i Pomoravlja.
  • Uspostavljanje DMO (organizaciona struktura, definisanje uloga osnivača DMO, obezbeđenje podrške LS, promocija DMO)
  • Poboljšanje unutrašnjih kapaciteta za prodaju destinacija putem TA i razmene znanja i učešće na 2 specijalizovana događaja u cilju promocije regija kao jedinstvenih turističkih prostora.

Detaljnije informacije o projektu i Programu podrške ruralnom i regionalnom razvoju mogu se naći na portalima Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije  i Pomoravlja http://www.redasp.rs/destinacijska-menadzment-organizacija.p125.html i PRRR http://www.rrds-prrr.rs/pocetna-strana/.