Pretraga

Vesti

30 avg 2019Osnivačka skupština LAG Levač

U Rekovcu je 30.08.2019. godine održana Osnivačka Skupština Lokalne akcione grupe Levač. Skupštini su prisustvovali predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora sa teritorije Opštine Rekovac i Grada Kragujevca. Osnivači su izabrali člano [ ... ]

+ opširnije
25 jul 2019Sastanak sa predstavnicima NVO sektora

U Rekovcu je 24.07. održan sastanak sa predstavnicima civilnog sektora u cilju sprovođenja aktivnsoti na formiranju LAG Levač. Satanku su prisustvovali predstavnici Udruženja penzionera opštine Rekovac, predstavnice 3 udruženja žena, Kancelari [ ... ]

+ opširnije

Formiranje Lokalne akcione grupe Levač

U Donjoj Sabanti je 4. aprila održan sastanak sa predstavnicima i stanovnicima seoskih mesnih zajednica Velike Pčelice, Velika Sugubina, Donja Sabanta, Dulene i Gornja Sabanta. Cilj sastanka je bio predstavljane inicijative za formiranje međusektorskog partnerstva zasnovanog na LEADER principima EU na teritorijama navedenih 5 seoskih zajednica i seoskih zajednica sa teritorije opštine Rekovac. Pored predstavnika seoskih mesnih zajednica sastanku su prisustvovali i predstavnik Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, član Gradskog veća za lokalnu samoupravu i načelnik Gradske uprave za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj.

Cilj sastanka je bio da se stanovnici ovih sela upoznaju sa inicijativom za uspostavljanje lokalnog partnerstva javnog, privatnog i nevladinog sektora koje će imati kapacitet da deluje kao Lokalna akciona grupe (LAG). Aktivnosti koje se sprovode na sprovođenju LEADER programa rezultiraće uspostavljanjem Lokalne akcione grupe i izradom lokalne strategije razvoja teritorije koju obuhvata LAG. U okviru strategije definisaće se prioriteti i predlozi projekata koje treba realizovati u skladu sa potrebama razvoja teritorije LAG-a, a u cilju podizanja kvaliteta života u seoskim sredinama. Formiranje LAG-a i izrada lokalne strategije razvoja kao jedne od aktivnosti ovog procesa, omogućava da se u proces razvoja lokalne zajednice uključe mladi, manjinske i ugrožene grupe, žene iz seoskih sredina, udruženja poljoprivrednika i tradicionalnih zanata, penzioneri, kao i institucije koje podržavaju aktivnosti ovih grupacija, odnosno svi oni koji do sada to nisu bili u mogućnosti. Ovo omogućava da razvoj navedene teritorije bude po meri i u saglasju sa svim njegovim stanovnicima.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kroz aktuelni IPARD II Program Republike Srbije kroz meru za LEADER opredelilo je više od 5.000.000 EUR za podršku Lokalnim akcionim grupama (LAG-ovima) na teritoriji Republike Srbije. Samim tim je i uspostavljanje teritorijalnog i međusektorskog partnerstva na teritoriji 32 sela opštine Rekovac i 5 sela sa teritorije Grada Kragujevca utoliko značajnije.