Pretraga

Vesti

03 okt 2019Priprema i podrška lokalnim akcionim grupama u okviru IPARD-a

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) koji predstavlja instrument Evropske Кomisije za pružanje tehničke pomoći i razmenu informacija u cilju sprovođenje politika i standard [ ... ]

+ opširnije
30 avg 2019Osnivačka skupština LAG Levač

U Rekovcu je 30.08.2019. godine održana Osnivačka Skupština Lokalne akcione grupe Levač. Skupštini su prisustvovali predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora sa teritorije Opštine Rekovac i Grada Kragujevca. Osnivači su izabrali člano [ ... ]

+ opširnije

Priprema i podrška lokalnim akcionim grupama u okviru IPARD-a

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) koji predstavlja instrument Evropske Кomisije za pružanje tehničke pomoći i razmenu informacija u cilju sprovođenje politika i standarda EU, organizovali su 1. i 2. oktobra 2019. godine u Кragujevcu i Rekovcu, radionicu: „Priprema i podrška potencijalnim lokalnim akcionim grupama u okviru IPARD-a“.

Cilj održane radionice je podrška organizacijama i institucijama na lokalnom i nacionalnom nivou u korišćenju sredstva tehničke pomoći za pripremu lokalne zajednice za osnivanje Lokalnih akcionih grupa (LAG-ova) i izradu strategija lokalnog razvoja, kako bi bili spremni da apliciraju za LEADER meru u okviru  IPARD programa Republike Srbije.

Učesnici radionice su bili predstavnici Evropske Кomisije, eksperti iz EU iz oblasti LEADER programa i uspostavljanja i upravljanja LAGo-ovima,  predstavnici Ministarstava, Nacionalne mreže za ruralni razvoj, Regionalnih razvojnih agencija, Lokalnih samouprava, Lokalnih akcionih grupa i drugih institucija i organizacija iz oblasti ruralnog razvoja iz Republike Srbije.

Drugog dana radionice učesnici su u okviru studijske posete posetili opštinu Rekovac, Tokom studijske posete u Manastiru Preradovac je organizovana prezentacija Lokalne akcione grupe Levač i  poseta Vinarijama Miletić u Opariću i Lastar u Sekuriču.

Lokalna akcina grupa Levač je formirana na LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale) principima, uz podršku Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. Cilj formiranja Lokalne akcione grupe Levač je da se iskoristi potencijal seoskih zajednica i kroz zajedničko delovanje javnog, privatnog i nevladinog sektora u skladu sa LEADER principima EU, doprinese razvoju sela sa teritorije Opštine Rekovac i Grada Kragujevca.

U rad LAG Levač su pored predstavnika poslovnog i javnog sektora uključeni i mladi, ugrožene grupe, žene iz seoskih sredina, udruženja poljoprivrednika, sportske organizacije, penzioneri, kao i druge organizacije i pojedinci koji sprovode svoje aktivnosti u sektoru ruralnog razvoja. Ovakav vid strukture lokalne akcione grupe omogućava da budući teritorijalni razvoj teoritorije koju pokriva delovanje LAG Levač bude po meri i u saglasju sa svim njegovim stanovnicima.