Pretraga

Vesti

22 maj 2015Subvencionisanje nabavke kvalitetnog priplodnog materijala Ministarstva poljoprivrede u 2015. godini

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u 2015. godini opredelilo je subvencije za nabavku kvalitetnog priplodnog materijala, a uslovi, način i maksimalni iznosi za ostvarivanje podsticaja po korisniku definisani su kroz Pravilnik za  [ ... ]

+ opširnije
14 maj 2015Program za podršku investicijama u primarnu proizvodnju biljnih kultura u 2015. godini

A) Nabavka nove mehanizacije i opreme za navodnjavanje  (1)Sistemi za navodnjavanje: 1.1 pumpe za navodnjavanje,1.2 agregati za pokretanje pumpi (dizel, benzinski i elektro pogon),1.3 sistemi za navodnjavanje "kap po kap": cevi za dovod vode,  [ ... ]

+ opširnije

JAVNI POZIV za podsticajna sredstva za investicije u poljoprivredna gazdinstva koja se bave pčelarstvom

Fond za razvoj poljoprivrede opštine Rekovac raspisao je Javni poziv za korišćenje podsticaja u oblasti pčelarstva na teritorije ove opštine. Pravo na korišćenje podsticaja ostvaruje se za investicije u poljoprivredna gazdinstva koja se bave pčelarstvom u vidu nabavke nove opreme i to za:
  1)    nabavku svih tipova košnica
 2) nabavku opreme za pčelarenje (centrifuge svih vrsta i topionici voska)

Pravo na korišćenje podsticaja pod uslovima utvrđenim ovim konkursom ima fizičko lice - nosilac ili član registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji opštine Rekovac. Podsticaji zainvesticije iz ovog konkursa utvrđuju se u iznosu od 40% vrednosti realizovane i u potpunosti isplaćene investicije. Podsticaji za investicij eiz ovog konkursa mogu se ostvariti po korisniku podsticaja u maksimalnom iznosu od 30.000,00 dinara

Podsticaji se dodeljuju kao namenska i bespovratna sredstva.

Potrebna dokumentacija koja je obavezna uz podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja:

1) potvrda o aktivnom statusu registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
2) otpremnica za kupljenurobu
3) fotokopija lične karte
4) fotokopija tekućeg računa u banci
5) fiskalni isečak i gotovinski račun za opremu koja je kupljena.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticaja na osnovu utvrđenih kriterijuma utvrđuje Komisija Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Rekovac koju imenuje Upravni odbor Fonda, a na osnovu zahteva i priloga uz zahtev.

Konkurs je otvoren do 10.12.2013. godine