Podsticaji u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje

  • Štampa

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je objavilo Pravilnik za podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje u 2014.godini. Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se za svaku kalendarsku godinu od 1. maja tekuće godine do 31. januara naredne godine na Obrascu – Zahtev za podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje za 2014. godinu. Pored zahteva podnosi se izvod iz glavne matične evidencije za krave dojilje koje pripadaju tovnim grlima čiste rase za koja se podnosi zahtev overen od strane odgajivačke organizacije i kopija ugovora zaključenog sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom sa rokom važenja za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja.

Pravilnik i Obrazac – Zahtev, može se preuzeti sa sajta Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

http://www.mpsv.gov.rs/admin_images/meni_doc/preciscen-tekst-krave-dojilje_1a5b86335e314a2.pdf