Pretraga

Vesti

28 apr 2018Levački vino fest

U subotu 28. aprila sa početkom u 12 časova u parku ispred OŠ ,,Svetozar Marković” u Rekovcu održava se prvi ,Levački vino fest uz učešće dvadesetak vinarija i još nekoliko proizvođača lokalnih tipičnih proizvoda (sirevi, burad i vinov [ ... ]

+ opširnije
10 apr 2018TO Rekovac u studijskoj poseti Austriji

U okviru projekta Priprema dva regiona, (1) Srem (7 opština) i (2) Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje DMO-a, definisanje turističkog prostora i tehnička podrška subjektima koji prodaju destinacije u ciljanim regijama” od 24.03 [ ... ]

+ opširnije

Regres za đubrivo za radove poljoprivredi u 2014.godini

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostavrivanje prava na regres za đubrivo.
Đubrivo za koje se može podneti zahtev za regres jeste azotno đubrivo, i to: AN, UREA, KAN, UAN i SAN, kao i različite kombinacije NPK, NP i PK kompleksnih i mešanih, granulisanih đubriva, koje u svom sastavu imaju više azota.
Regres za đubrivo se odobrava u visini od 10 dinara po kilogramu, a najviše 3000 dinara po hektaru za đubrivo kupljeno u periodu od 1. januara do 15. novembra tekuće godine za radove u poljoprivredi.
Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka, Ministarstvu finansija – Upravi za trezor u periodu od 5. maja do 20. novembra tekuće godine.

Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo u 2014. godini može se preuzeti sa sajta Ministarstva poljoprivrede, šumartsva i vodoprivrede.

http://www.mpsv.gov.rs/admin_images/meni_doc/pravilnik-regres-za djubrivo_6091f4cd1c12ab8.pdf