Regres za đubrivo za radove poljoprivredi u 2014.godini

  • Štampa

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostavrivanje prava na regres za đubrivo.
Đubrivo za koje se može podneti zahtev za regres jeste azotno đubrivo, i to: AN, UREA, KAN, UAN i SAN, kao i različite kombinacije NPK, NP i PK kompleksnih i mešanih, granulisanih đubriva, koje u svom sastavu imaju više azota.
Regres za đubrivo se odobrava u visini od 10 dinara po kilogramu, a najviše 3000 dinara po hektaru za đubrivo kupljeno u periodu od 1. januara do 15. novembra tekuće godine za radove u poljoprivredi.
Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka, Ministarstvu finansija – Upravi za trezor u periodu od 5. maja do 20. novembra tekuće godine.

Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo u 2014. godini može se preuzeti sa sajta Ministarstva poljoprivrede, šumartsva i vodoprivrede.

http://www.mpsv.gov.rs/admin_images/meni_doc/pravilnik-regres-za djubrivo_6091f4cd1c12ab8.pdf