Pretraga

Vesti

03 okt 2019Priprema i podrška lokalnim akcionim grupama u okviru IPARD-a

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) koji predstavlja instrument Evropske Кomisije za pružanje tehničke pomoći i razmenu informacija u cilju sprovođenje politika i standard [ ... ]

+ opširnije
30 avg 2019Osnivačka skupština LAG Levač

U Rekovcu je 30.08.2019. godine održana Osnivačka Skupština Lokalne akcione grupe Levač. Skupštini su prisustvovali predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora sa teritorije Opštine Rekovac i Grada Kragujevca. Osnivači su izabrali člano [ ... ]

+ opširnije

Regres za gorivo za poljoprivredne radove u 2014.godini

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo.
Regres za gorivo se odobrava u visini od 50 dinara po litru, a najviše 3000 dinara po hektaru za gorivo kupljeno u periodu od 1. januara do 15. novembra tekuće godine za radove u poljoprivredi.
Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka, Ministarstvu finansija – Upravi za trezor u periodu od 5. maja do 20. novembra tekuće godine. Gorivo za koje se može podneti zahtev za regres je evro dizel, odnosno dizel gorivo gasno ulje 0,1

Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na regres za gorivo u 2014. godini može se preuzeti sa sajta Ministarstva poljoprivrede, šumartsva i vodoprivrede.

http://www.mpsv.gov.rs/admin_images/meni_doc/4827014-0062-28-1_bdda0a5c3ea08df.pdf