Pretraga

Vesti

03 okt 2019Priprema i podrška lokalnim akcionim grupama u okviru IPARD-a

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) koji predstavlja instrument Evropske Кomisije za pružanje tehničke pomoći i razmenu informacija u cilju sprovođenje politika i standard [ ... ]

+ opširnije
30 avg 2019Osnivačka skupština LAG Levač

U Rekovcu je 30.08.2019. godine održana Osnivačka Skupština Lokalne akcione grupe Levač. Skupštini su prisustvovali predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora sa teritorije Opštine Rekovac i Grada Kragujevca. Osnivači su izabrali člano [ ... ]

+ opširnije

Nabavka nove opreme za navodnjavanje u 2014.godini

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije je raspisalo Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja. U okviru ovog Konkursa može se aplicirati i sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje.
Pravo na korišćenje sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje nabavljenu u 2014. godini može da ostvari:

1) Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) Ustanova i drugo pravno lice: manastir, crkva i zadužbina;
3) Privredno društvo: mikro, malo i srednje pravno lice razvrstano u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, preduzetnik, udruženje vodokorisnika i zemljoradnička zadruga.

Iznos sredstava koji se odobrava je do 50% vrednosti nabavljene opreme za navodnjavanje, a maksimalni iznos sredstava po podnetoj prijavi koji može biti odobren je 5.000.000 dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost. Oprema za koju se može aplicirati u okviru ovog konkursa je:

1. Pumpa
2. Agregat za pumpu
3. Pumpe (dizel, beznzinski, elektropogon)
4. Fertigator
5. Fertigaciona pumpa
6. Manometar
7. Filter
8. Okiten
9. Polidrip
10. Laterali
11. Rasprskivači (sprinkleri)
12. Kapaljke
13. Kapajuće trake
14. Tifon
15. Tifon sa kišnom rampom
16. Kišna rampa
17. Kišno krilo
18. Vodeni top/top za navodnjavanje
19. Centar pivot

Zahtev se podnosi do 1 .septembra 2014.godine, a za bliže informacije treba se obratiti Poljoprivrednim savetodavnim stručnim službama. Ostali uslovi i Obrazac prijave mogu se naći i preuzeti na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za poljoprivredno zemljište.