Predstavnici razvojne agencija Solunske regije, ANETh S.A posetili opštinu Rekovac

  • Štampa

Na inicijativu i u organizaciji Regionalne agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, predstavnici razvojne agencija Solunske regije, ANETh S.A su 14. maja posetili opštinu Rekovac. Opština Rekovac predstavila je gostima iz Grčke svoje investicione potencijale i interesovanje za uspostavljanje bliže saradnje sa poslovnim sektorom Solunske regije. Prezentacija potencijala opštine Rekovac je uključila i predstavljanje Lokalne akcione grupe “Levač”, dosadašnjih rezultata u izgradnji institucionalnih i tehničkih kapaciteta i planiranih aktivnosti u daljem razvoju LAG Levač. Nakon prezentacije potencijala opštine Rekovac, razmatrane su mogućnosti za zajedničko učestvovanje na projektima u okviru LEADER i drugih programa EU. Domaćini su predstavili gostima i potencijale u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i lokalne poljoprivredne proizvode, proizvode domaće radinosti i starih zanata.