Pretraga

Vesti

10 apr 2019Formiranje Lokalne akcione grupe Levač

U Donjoj Sabanti je 4. aprila održan sastanak sa predstavnicima i stanovnicima seoskih mesnih zajednica Velike Pčelice, Velika Sugubina, Donja Sabanta, Dulene i Gornja Sabanta. Cilj sastanka je bio predstavljane inicijative za formiranje međusekto [ ... ]

+ opširnije
28 apr 2018Levački vino fest

U subotu 28. aprila sa početkom u 12 časova u parku ispred OŠ ,,Svetozar Marković” u Rekovcu održava se prvi ,Levački vino fest uz učešće dvadesetak vinarija i još nekoliko proizvođača lokalnih tipičnih proizvoda (sirevi, burad i vinov [ ... ]

+ opširnije

Izrada projektnih ideja za Strategiju održivog razvoja opštine Rekovac 2015 - 2020

Tokom decembra meseca nastavljen je proces izrade Strategije održivog razvoja opštine Rekovac za period od 2015 do 2020. godine. Tematska radionica koja je doržana 23.12. u skupštinskoj sali obuhvatila je aktivnosti na izradi predloga projekata koji će se naći u ovom strateškom dokumentu.

Ishodište rada na izradi Strategije održivog razvoja opštine Rekovac 2015 – 2020 su projekti čijom se planiranom realizacijom ostvaruje direktan uticaj na budući održivi razvoj opštine. Projekti predstavljaju konkretizaciju napora kroz koje se oblast planirane intervencije sužava od opšteg ka posebnom. Oni su vezani za svaki strateški i operativni cilj koji su definisani prethodnim radom radnih timova.

Članovi radne grupe su u ovoj fazi radili su na razvijanju konkretnih projektnih predloga, odnosno akcija koje će proizvesti buduće pozitivne promene u opštini, tokom narednih pet godina. Na ovoj radionici učešće su uzelu predstavnici lokalne samouprave, predstavnici zdravstva, socijalne zaštite, kulture, nevladinih organizacija, privatnog sektora, što omogućava razvoj širokog spektra projektnih ideja u skladu sa realnim problemima i potrebama opštine Rekovac.

Održana radionica iz seoskog turizma u selu Sibnica

U selu Sibnica održana je radionica iz seoskog turizma za članice udruženja žena iz opštine Rekovac «Zlatne ruke Levča» i «Levčanke» koju je organizovala Turistička organizacija Rekovac. Karakteristika ove radionice je da su prisustvovale članice 2 udruženja žena i što je rezultiralo dogovorom o zajedničkoj saradnji i nastupima na sajmovima i manifestacijama na kojima se prezentuju tradicionalne vrednosti i potencijali opštine Rekovac.

Tematske celine koje su predstavljene polaznicama od strane predavača iz Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, obuhvatile su sledeće oblasti:

 • Seoski turizam - stanje u svetu i Republici Srbiji (razvojne tendencije i perpspektive)
 • Podsticaji i izvori finansiranja za bavljenje seoskim turizmom
 • Stvaranje dodatne vrednosti lokalnih proizvoda iz Levča
 • Uključivanje šire lokalne zajednice u kreiranje ponude i sadržaja u seoskom turizmu
 • Mere podrške i načini promovisanja seoskog domaćinstva
 • Pravilnici i preporuke u oblasti seoskog turizma
 • Primer dobre prakse iz seoskog turizma u Srbiji.  

Radionica koja je pored TO Rekovac organizovana i od strane Lokalne samouprave i udruženja «Zlatne ruke» Levča i «Levčanke» protekla je u interaktivnoj komunikaciji između predavača i polaznika radionice tokom koje su razmenjene brojne informacije, predlozi i potencijalne aktivnosti koje ova dva udruženja u saradnji sa TO Rekovac treba da preduzmu u cilju razvoja seoskog turizma u opštini Rekovac.

Nastavljen proces izrade Strategije održivog razvoja opštine Rekovac 2015 - 2020

Krajem oktobra meseca nastavljen je process izrade Strategije održivog razvoja opštine Rekovac 2015 - 2020. Radionica koja je održana 30. oktobra imala je za cilj određivanje strateških pravaca delovanja kako bi se dostigli planirani ciljevi razvoja opštine do 2020. godine. Strateški ciljevi su vezani za rezultate prethodne radionice na kojoj su se radile sektorske SWOT analize i u kombinaciji sa ključnim segmentima razvojnog prioriteta davali su odgovor na pitanje šta uraditi radi dostizanja postavljenog razvojnog prioriteta.

Nakon definisanja strateških ciljeva, u okviru rada tematskih radnih grupa uspostavljenih u skladu sa prioritetima usledilo je definisanje operativnih ciljeva za svaki od utvrđenih strateških ciljeva, Operativni ciljevi daju odgovor na pitanje kako ostvariti strateški cilj? Ideja vodilja pri definisanju operativnih ciljeva bio je fokus na kritična pitanja definisana u SWOT i Socio-ekonomskoj analizi opštine Rekovac koji su rađeni u prethodnom periodu.

Za izradu Strategije održivog razvoja opštine Rekovac 2015 – 2020. godina, u znatnoj meri se koriste rezultati studije “Politika scenarija za region Šumadija i Pomoravlje” koja je izrađena u okviru projekta MMWD (Make Migration Work for Development). Rezultati se pre svega koriste za planiranje razvojnih prioriteta, strateških i operativnih ciljeva. Iz naveden studije koristili su se rezultati kako bi se sagledao uticaj migracija i demografskih trendova na tržište rada, ljudski kapital, socijalne potrebe, industrijsko-tehnološki razvoj, ruralni razvoj i posebno, na kretanje kontingenta starog i mladog stanovništva kako u regionu Šumadije i Pomoravlja tako i u opštini Rekovac.

Održan II sastanak u procesu izrade Strategije održivog razvoja opštine Rekovac 2015-2020

U velikoj opštinskoj sali održan je II radni sastanak u procesu izrade Strategije održivog razvoja opštine Rekovac od 2015 – 2020. godine. Na ovoj radionici su predstavnici Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja sa članovima radne grupe izradili sektorske SWOT analize za 6 prioritetnih oblasti društveno-ekonomskog razvoja opštine Rekovac. Prioriteti razvoja koji su definisani na ovoj radionici i iz kojih će proisteći strateški i operativni ciljevi su:

 •          Poljoprivreda i ruralni razvoj
 •          Ekonomija i preduzetništvo
 •          Obrazovanje i sport
 •          Infrastruktura i zaštita životne sredine
 •          Zdravstvo i socijalna zaštita.

Svaka od ovih oblasti bila je predmet posebne analize radnih timova i za svaku od njih su precizno utvrđene snage, slabosti, šanse i pretnje, u cilju davanja i subjektivne procene podataka, prethodno navedenih u Socio-ekonomskoj analizi opštine Rekovac. SWOT analiza (interna i eksterna samoprocena lokalne zajednice) je metodološki alat koji je korišćen u cilju određivanja konkurentske pozicije lokalne zajednice. Predstavljaće osnovni input za definisanje strateških ciljeva i to, pre svega, deo analize koji se odnosi na slabosti. Naime, evidentirane slabosti služiće kao osnova za kvalitetno planiranje razvoja, tako što će definisani, strateški ciljevi, ukazivati na potrebu i način eliminisanja tih slabosti.

Nakon SWOT analize na sledećoj radionici koja će se održati tokom oktobra meseca definisaće se prioriteti, strateški i operativni ciljevi razvoja opštine Rekovac do 2020. godine.

Povelja "Brativoje Marković" za Natašu Lazić

Nataša Lazić iz sela Oparić koja je ujedno i član LAG Levač je na ovogodišnjem Saboru narodnog stvaralaštva "Prođoh Levač, prođoh Šumadiju" dobila povelju "Brativoje Marković" za dugogodišnji doprinos u očuvanju i unapređenju sadržaja ove manifestacije. Posebne zasluge se ogledaju kroz organizaciju Sabora pesnika i slikara "Jankovi dani" koji se održava u čast rodonačelnika srpskog naivnog slikarstva Janka Brašića. Sabor pesnika i slikara se održava tradicionalno svake godine pod pokroviteljstvom SO Rekovac i Mesne zajednice Oparić u okviru saborskih dana "Prođoh Levač, prođoh Šumadiju".

U Kaleniću održan 45. Sabor "Prođoh Levač, prođoh Šumadiju

U Kalenićkom Prnjavoru ovog vikenda održana je 45. po redu najznačajnija kulturna manifestacija u opštini Rekovac “Prođoh Levač, prođoh Šumadiju”. Sabor “Prođoh Levač, prođoh Šumadiju” ima dugogodišnju tradiciju i jedna je od retkih smotri izvornog narodnog stvaralaštva koja se održala dugih već 45.godina. Tradicionalno, kao svake godine centralni deo manifestacije održan je u porti manastira Kalenić gde je organizovano otvaranje sabora uz kulturno umetnički program.

Program ovogodišnjeg sabora Posveta junacima iz bajke "Sećanje na Veliki rat" bio je posvećen stogodišnjici Prvog svetskog rata i realizovan je po scenariju Marije Bišof i u režiji Radojice Kuzmanovića, dugogodišnjeg programskog urednika sabora.

Ova turistička, kulturna, i etnološka manifestacija ima za cilj negovanje, oživljavanje i afirmaciju narodnog stvaralaštva i tradicije, pa je u okviru centralnog dela manifestacije nastupio veliki broj kulturno-umetničkih društava iz Srbije i inostranstva.

Ulica starih zanata u KalenićuPosetioci levačkog sabora imali su prilike da u porti manastira Kalenić probaju stara srpska jela koja su spremile članice udruženja žena „Zlatne ruke Levča” iz levačkog sela Sibnica, slušaju zdravičare, vide izložbu likovnih umetnika iz Levča, a posebno izložbu slika naivnog slikarstva, prošetaju „Ulicom starih zanata”, kao i da vide dodelu nagrada u okviru manifestacije za izbor najlepšeg dvorišta Šumadije i Pomoravlja.

Svake godine se tradicionalno birao ”najbrk” Sabora, devojka sa najdužom pletenicom, lepotica Sabora kao i najlepša ženska i muška narodna nošnja, pa je tako i ove 2014.godine organizovano takmičenje učesnika u ovim “kategorijama”.

Opširnije...

Program 45. sabora "Prođoh Levač, prođoh Šumadiju

U Rekovcu se od 29. jula do 3. avgusta održava 45. Sabor narodnog stvaralaštva "Prođoh Levač, prođoh Šumadiju". Svečano otvaranje Sabora biće održano u porti manastira Kalenić u subotu 2. avgusta od 18 časova uz bogat kulturno - umetnički program pod nazivom Posveta junacima iz bajke “Sećanje na veliki rat”. Ova manifestacija predstavlja najznačajniji kulturni događaj u opštini Rekovac i jedna je od retkih smotri izvornog narodnog stvaralaštva u Republici Srbiji.

Na saboru će nastupiti veliki broj kulturno-umetničkih društava iz Srbije koja će predstaviti običaje, tradiciju i kulturne vrednosti iz različitih krajeva Srbije. I ove godine će se birati ”najbrk” Sabora, devojka sa najdužom pletenicom, najlepša saborica, kao i najlepša ženska i muška narodna nošnja. U okviru saborskih dana organizovaće se mnoge prateće manifestacije u Rekovcu, Dragovu, Županjevcu, Opariću, i Kalenićkom Prnjavoru:

 • „Zlatne ruke Levča” - pripremanje i degustacija starih levačkih jela, izložba domaće radinosti i tradicionalnih zanata
 • Takmičenje „zdravičara”
 • „Jankovi dani” – izložba slika naivnog slikarstva, susreti pesnika, dečija likovna kolonija, promocija knjiga,
 • „Dani kneginje Milice”
 • Izložba proizvoda starih zanata, izložba meda i vina
 • Izložba likovnog stvaralaštva, starih i retkih knjiga
 • „Zlatni glas Sabora” – takmičenje pevača amatera.

Sabor predstavlja jedinstvenu priliku da se posetioci upoznaju sa tradicionalnim vrednostima i kulturnim nasleđem Levča.