Pretraga

Vesti

03 okt 2019Priprema i podrška lokalnim akcionim grupama u okviru IPARD-a

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) koji predstavlja instrument Evropske Кomisije za pružanje tehničke pomoći i razmenu informacija u cilju sprovođenje politika i standard [ ... ]

+ opširnije
30 avg 2019Osnivačka skupština LAG Levač

U Rekovcu je 30.08.2019. godine održana Osnivačka Skupština Lokalne akcione grupe Levač. Skupštini su prisustvovali predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora sa teritorije Opštine Rekovac i Grada Kragujevca. Osnivači su izabrali člano [ ... ]

+ opširnije

Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2015. godini

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne zaključilo je ugovore sa ovlašćenim licima poslovnih banaka i osiguravajućih kuća kojima će biti regulisani uslovi kreditiranja poljoprivredne proizvodnje u 2015. godini. Ministarstvo preuzima obavezu plaćanja dela kamatne stope prema bankama, kako bi fiksna kamatna stopa na neotplaćeni deo kredita iznosila 6 odsto za biljnu proizvodnju, nabavku mehanizacije i opreme. Kamatna stopa za kredite za nabavku stoke će iznositi 4 odsto.

Krediti su dinarski, pri čemu je maksimalni iznos kredita za nosioce registrovanih poljoprivrednih gazdinstava 5 miliona dinara, a za zadruge do 15 miliona dinara. Period otplate kredita je od jedne do tri godine, uz mogućnost korišćenja perioda mirovanja u otplati glavnice (grejs perioda) do godinu dana, koji je obuhvaćen periodom otplate kredita. Banke sa kojima su potpisani ugovori su Komercijalna banka, Prokredit banka, Banka Inteza, Hipo-alpe-adria banka, Kredi Agrikol banka, Sber banka, OTP banka, AIK banka, NLB banka, Erste banka, Oportjuniti banka i Poštanska štedionica, kao i osiguravajuće kuće DDOR, Dunav osiguranje, Đenerali osiguranje i Globos osiguranje, navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Izvor vesti: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Direktni podsticaji u poljoprivredi za 2015. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine donelo je Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2015. godini. Ovom uredbom propisali su se za 2015. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Direktna plaćanja, u zavisnosti od vrste podsticaja isplaćivaće se u odgovarajućim maksimalnim iznosima, i to za:
1) premiju za mleko u iznosu od 7 dinara po litru mleka;
2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 6.000 dinara po hektaru;
3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 25.000 dinara po grlu;
4) podsticaji za kvalitetne priplodne tovne krave u iznosu od 25.000 dinara po grlu;
5) podsticaje za kvalitetne priplodne ovce i koze u iznosu od 7.000 dinara po grlu;
6) podsticaje za kvalitetne priplodne krmače u iznosu od 7.000 dinara po grlu;
7) podsticaje za roditeljske kokoške teškog tipa u iznosu od 60 dinara po grlu;
8) podsticaje za roditeljske kokoške lakog tipa u iznosu od 100 dinara po grlu;
9) podsticaje za roditeljske ćurke u iznosu od 300 dinara po grlu;
10) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe šarana u iznosu od 500 dinara po grlu;
11) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke u iznosu od 300 dinara po grlu;
12) podsticaje za tov junadi u iznosu od 10.000 dinara po grlu u tovu;
13) podsticaje za tov jagnjadi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;
14) podsticaje za tov jaradi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;
15) podsticaje za tov svinja u iznosu od 1.000 dinara po grlu u tovu;
16) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 20.000 dinara po grlu;
17) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 500 dinara po košnici;
18) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od 10 dinara po kilogramu proizvedene ribe;
19) regres za gorivo i/ili đubrivo u iznosu od 6.000 dinara po hektaru;
20) regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje u iznosu od 40 % plaćene premije osiguranja;
21) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 40 % troškova skladištenja.

Konkurs za turizam u 2015. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija za finansiranje projekata razvoja turizma u 2015. godini.

Pravo na korišćenje sredstava imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva i druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave. Na konkurs mogu da se jave i pravna lica u kojima je Republika Srbija većinski vlasnik, pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture za projekte razvoja, kao i nevladine organizacije.

Podnosioci prijava mogu aplicirati sa projektima kojima se obezbeđuje promocija turističkih proizvoda i turističkih prostora i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude; unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa kao i edukacija i treninzi u turizmu. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je opredelilo sredstva i za izradu planske dokumentacije u skladu sa Zakonom o turizmu; izradu planske i projektne dokumentacije; uređenje građevinskog zemljišta i izgradnju ili unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao i uređenje javnih površina i zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji. Projektne aplikacije za koriščenje bespovratnih sredstava mogu se podneti i za postavljanje turističke signalizacije, rekonstrukciju, izgradnju i opremanje turističke infrastrukture i objekata ali i za realizaciju posebnih turističkih potreba.

Detaljnije informacije o javnom konkursu i obrasci zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (www.mtt.gov.rs).

U Rekovcu osnovano udruženje žena «Levčanke»

U opštini Rekovac je krajem 2014. godine uz podršku TO opštine Rekovac i Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, osnovano udruženje žena «Levčanke». Formiranjem udruženja žena stvorili su se preduslovi za aktivnije uključivanje žena iz sela Velika kruševica i susednih sela u procese društveno ekonomskog razvoja lokalne zajednice i unapređenje rodne i ekonomske ravnopravnosti žena iz seoskih sredina opštine Rekovac.

Udruženje koje sada ima 10 članica će kroz realizaciju aktivnosti raditi na negovanju i očuvanje narodne tradicije, običaja, kulture i tradicionalnih zanata karakterističnih za seoske sredine opštine Rekovac. U planu udruženja su i promotivne aktivnosti na sajmovima i manifestacijama širom Republike Srbije, koje imaju za cilja upoznavanje javnosti sa tradicionalnim proizvodima, običajima i kulturom opštine Rekovac.

Očuvanje znanja i veština u oblasti tradicionalih zanata, pripreme tradicionalnih jela, umetnosti, kulture i seoskog turizma sprovodiće se i kroz edukaciju članica udruženja i drugih žena zainteresovanih za ove obuke, čime će se podstaći aktivizam i afirmisati kreativnost i stvaralaštvo kod žena iz seoskih sredina.

Sedište udruženja je u selu Velika Kruševica u opštini Rekovac i otvoreno je za prijem novih članica.

Izrada projektnih ideja za Strategiju održivog razvoja opštine Rekovac 2015 - 2020

Tokom decembra meseca nastavljen je proces izrade Strategije održivog razvoja opštine Rekovac za period od 2015 do 2020. godine. Tematska radionica koja je doržana 23.12. u skupštinskoj sali obuhvatila je aktivnosti na izradi predloga projekata koji će se naći u ovom strateškom dokumentu.

Ishodište rada na izradi Strategije održivog razvoja opštine Rekovac 2015 – 2020 su projekti čijom se planiranom realizacijom ostvaruje direktan uticaj na budući održivi razvoj opštine. Projekti predstavljaju konkretizaciju napora kroz koje se oblast planirane intervencije sužava od opšteg ka posebnom. Oni su vezani za svaki strateški i operativni cilj koji su definisani prethodnim radom radnih timova.

Članovi radne grupe su u ovoj fazi radili su na razvijanju konkretnih projektnih predloga, odnosno akcija koje će proizvesti buduće pozitivne promene u opštini, tokom narednih pet godina. Na ovoj radionici učešće su uzelu predstavnici lokalne samouprave, predstavnici zdravstva, socijalne zaštite, kulture, nevladinih organizacija, privatnog sektora, što omogućava razvoj širokog spektra projektnih ideja u skladu sa realnim problemima i potrebama opštine Rekovac.

Održana radionica iz seoskog turizma u selu Sibnica

U selu Sibnica održana je radionica iz seoskog turizma za članice udruženja žena iz opštine Rekovac «Zlatne ruke Levča» i «Levčanke» koju je organizovala Turistička organizacija Rekovac. Karakteristika ove radionice je da su prisustvovale članice 2 udruženja žena i što je rezultiralo dogovorom o zajedničkoj saradnji i nastupima na sajmovima i manifestacijama na kojima se prezentuju tradicionalne vrednosti i potencijali opštine Rekovac.

Tematske celine koje su predstavljene polaznicama od strane predavača iz Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, obuhvatile su sledeće oblasti:

  • Seoski turizam - stanje u svetu i Republici Srbiji (razvojne tendencije i perpspektive)
  • Podsticaji i izvori finansiranja za bavljenje seoskim turizmom
  • Stvaranje dodatne vrednosti lokalnih proizvoda iz Levča
  • Uključivanje šire lokalne zajednice u kreiranje ponude i sadržaja u seoskom turizmu
  • Mere podrške i načini promovisanja seoskog domaćinstva
  • Pravilnici i preporuke u oblasti seoskog turizma
  • Primer dobre prakse iz seoskog turizma u Srbiji.  

Radionica koja je pored TO Rekovac organizovana i od strane Lokalne samouprave i udruženja «Zlatne ruke» Levča i «Levčanke» protekla je u interaktivnoj komunikaciji između predavača i polaznika radionice tokom koje su razmenjene brojne informacije, predlozi i potencijalne aktivnosti koje ova dva udruženja u saradnji sa TO Rekovac treba da preduzmu u cilju razvoja seoskog turizma u opštini Rekovac.

Nastavljen proces izrade Strategije održivog razvoja opštine Rekovac 2015 - 2020

Krajem oktobra meseca nastavljen je process izrade Strategije održivog razvoja opštine Rekovac 2015 - 2020. Radionica koja je održana 30. oktobra imala je za cilj određivanje strateških pravaca delovanja kako bi se dostigli planirani ciljevi razvoja opštine do 2020. godine. Strateški ciljevi su vezani za rezultate prethodne radionice na kojoj su se radile sektorske SWOT analize i u kombinaciji sa ključnim segmentima razvojnog prioriteta davali su odgovor na pitanje šta uraditi radi dostizanja postavljenog razvojnog prioriteta.

Nakon definisanja strateških ciljeva, u okviru rada tematskih radnih grupa uspostavljenih u skladu sa prioritetima usledilo je definisanje operativnih ciljeva za svaki od utvrđenih strateških ciljeva, Operativni ciljevi daju odgovor na pitanje kako ostvariti strateški cilj? Ideja vodilja pri definisanju operativnih ciljeva bio je fokus na kritična pitanja definisana u SWOT i Socio-ekonomskoj analizi opštine Rekovac koji su rađeni u prethodnom periodu.

Za izradu Strategije održivog razvoja opštine Rekovac 2015 – 2020. godina, u znatnoj meri se koriste rezultati studije “Politika scenarija za region Šumadija i Pomoravlje” koja je izrađena u okviru projekta MMWD (Make Migration Work for Development). Rezultati se pre svega koriste za planiranje razvojnih prioriteta, strateških i operativnih ciljeva. Iz naveden studije koristili su se rezultati kako bi se sagledao uticaj migracija i demografskih trendova na tržište rada, ljudski kapital, socijalne potrebe, industrijsko-tehnološki razvoj, ruralni razvoj i posebno, na kretanje kontingenta starog i mladog stanovništva kako u regionu Šumadije i Pomoravlja tako i u opštini Rekovac.