Pretraga

Vesti

28 apr 2018Levački vino fest

U subotu 28. aprila sa početkom u 12 časova u parku ispred OŠ ,,Svetozar Marković” u Rekovcu održava se prvi ,Levački vino fest uz učešće dvadesetak vinarija i još nekoliko proizvođača lokalnih tipičnih proizvoda (sirevi, burad i vinov [ ... ]

+ opširnije
10 apr 2018TO Rekovac u studijskoj poseti Austriji

U okviru projekta Priprema dva regiona, (1) Srem (7 opština) i (2) Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje DMO-a, definisanje turističkog prostora i tehnička podrška subjektima koji prodaju destinacije u ciljanim regijama” od 24.03 [ ... ]

+ opširnije

Predstavnici razvojne agencija Solunske regije, ANETh S.A posetili opštinu Rekovac

Na inicijativu i u organizaciji Regionalne agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, predstavnici razvojne agencija Solunske regije, ANETh S.A su 14. maja posetili opštinu Rekovac. Opština Rekovac predstavila je gostima iz Grčke svoje investicione potencijale i interesovanje za uspostavljanje bliže saradnje sa poslovnim sektorom Solunske regije. Prezentacija potencijala opštine Rekovac je uključila i predstavljanje Lokalne akcione grupe “Levač”, dosadašnjih rezultata u izgradnji institucionalnih i tehničkih kapaciteta i planiranih aktivnosti u daljem razvoju LAG Levač. Nakon prezentacije potencijala opštine Rekovac, razmatrane su mogućnosti za zajedničko učestvovanje na projektima u okviru LEADER i drugih programa EU. Domaćini su predstavili gostima i potencijale u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i lokalne poljoprivredne proizvode, proizvode domaće radinosti i starih zanata.

Opširnije...

Podsticaji u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je objavilo Pravilnik za podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje u 2014.godini. Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se za svaku kalendarsku godinu od 1. maja tekuće godine do 31. januara naredne godine na Obrascu – Zahtev za podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje za 2014. godinu. Pored zahteva podnosi se izvod iz glavne matične evidencije za krave dojilje koje pripadaju tovnim grlima čiste rase za koja se podnosi zahtev overen od strane odgajivačke organizacije i kopija ugovora zaključenog sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom sa rokom važenja za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja.

Pravilnik i Obrazac – Zahtev, može se preuzeti sa sajta Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

http://www.mpsv.gov.rs/admin_images/meni_doc/preciscen-tekst-krave-dojilje_1a5b86335e314a2.pdf

Podsticaji po košnici pčela u 2014.godini

Iznos podsticaja u 2014.godini je 500 dinara po košnici pčela. Rok za podnošenje zahteva za podsticaje je do 31.maja tekuće godine. U odnosu na prošlu godinu u 2014.godini ne treba podnositi Izvod iz evidencije o registraciji pčelinjaka i pčelinjih društava, kao ni Uverenje o zdravstvenom stanju životinja.

Zahtev za podsticaje po košnici pčela može se preuzeti sa sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

 

http://www.mpsv.gov.rs/admin_images/meni_doc/pravilnik-o-izmeni-pravilnika-o-nacinu-ostvarivanja-prava-na-podsticaje-u-stocarstvu-po-kosnici-pcela_87a33df122cc03f.pdf

Regres za đubrivo za radove poljoprivredi u 2014.godini

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostavrivanje prava na regres za đubrivo.
Đubrivo za koje se može podneti zahtev za regres jeste azotno đubrivo, i to: AN, UREA, KAN, UAN i SAN, kao i različite kombinacije NPK, NP i PK kompleksnih i mešanih, granulisanih đubriva, koje u svom sastavu imaju više azota.
Regres za đubrivo se odobrava u visini od 10 dinara po kilogramu, a najviše 3000 dinara po hektaru za đubrivo kupljeno u periodu od 1. januara do 15. novembra tekuće godine za radove u poljoprivredi.
Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka, Ministarstvu finansija – Upravi za trezor u periodu od 5. maja do 20. novembra tekuće godine.

Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo u 2014. godini može se preuzeti sa sajta Ministarstva poljoprivrede, šumartsva i vodoprivrede.

http://www.mpsv.gov.rs/admin_images/meni_doc/pravilnik-regres-za djubrivo_6091f4cd1c12ab8.pdf

Regres za gorivo za poljoprivredne radove u 2014.godini

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo.
Regres za gorivo se odobrava u visini od 50 dinara po litru, a najviše 3000 dinara po hektaru za gorivo kupljeno u periodu od 1. januara do 15. novembra tekuće godine za radove u poljoprivredi.
Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka, Ministarstvu finansija – Upravi za trezor u periodu od 5. maja do 20. novembra tekuće godine. Gorivo za koje se može podneti zahtev za regres je evro dizel, odnosno dizel gorivo gasno ulje 0,1

Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na regres za gorivo u 2014. godini može se preuzeti sa sajta Ministarstva poljoprivrede, šumartsva i vodoprivrede.

http://www.mpsv.gov.rs/admin_images/meni_doc/4827014-0062-28-1_bdda0a5c3ea08df.pdf

Nabavka nove opreme za navodnjavanje u 2014.godini

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije je raspisalo Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja. U okviru ovog Konkursa može se aplicirati i sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje.
Pravo na korišćenje sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje nabavljenu u 2014. godini može da ostvari:

1) Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) Ustanova i drugo pravno lice: manastir, crkva i zadužbina;
3) Privredno društvo: mikro, malo i srednje pravno lice razvrstano u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, preduzetnik, udruženje vodokorisnika i zemljoradnička zadruga.

Iznos sredstava koji se odobrava je do 50% vrednosti nabavljene opreme za navodnjavanje, a maksimalni iznos sredstava po podnetoj prijavi koji može biti odobren je 5.000.000 dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost. Oprema za koju se može aplicirati u okviru ovog konkursa je:

1. Pumpa
2. Agregat za pumpu
3. Pumpe (dizel, beznzinski, elektropogon)
4. Fertigator
5. Fertigaciona pumpa
6. Manometar
7. Filter
8. Okiten
9. Polidrip
10. Laterali
11. Rasprskivači (sprinkleri)
12. Kapaljke
13. Kapajuće trake
14. Tifon
15. Tifon sa kišnom rampom
16. Kišna rampa
17. Kišno krilo
18. Vodeni top/top za navodnjavanje
19. Centar pivot

Zahtev se podnosi do 1 .septembra 2014.godine, a za bliže informacije treba se obratiti Poljoprivrednim savetodavnim stručnim službama. Ostali uslovi i Obrazac prijave mogu se naći i preuzeti na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za poljoprivredno zemljište.

Potpisani ugovori sa bankama o kreditnoj podršci poljoprivrednicima

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije potpisalo je ugovore sa 13 banaka i 6 osiguravajućih kuća. Ugovori su potpisani sa Komercijalnom bankom, Prokredit bankom, Banka Intezom, Kredi – Agrikol bankom, Erste bankom, Hypo bankom, Societe Generale bankom, Opportunity bankom, Sberbankom Srbija, NLB bankom, OTP bankom, Moskovskom bankom i Poštanskom štedionicom, kao i sa osiguravajućim kućama DDOR Novi Sad, Delta Đenerali, Dunav osiguranje, Globus, Triglav i Milenijum.

Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje 10 članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, mikro i mala pravna lica).

Ukupan iznos kredita za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je do 5.000.000 dinara, a za zemljoradničke zadruge do 15.000.000 dinara.

Zahtevi za odobrenje kredita mogu da se podnesu do 1. septembra tekuće godine kod banaka sa kojima je ministarstvo sklopilo ugovor.

Izvor vesti: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede