Pretraga

Vesti

10 apr 2019Formiranje Lokalne akcione grupe Levač

U Donjoj Sabanti je 4. aprila održan sastanak sa predstavnicima i stanovnicima seoskih mesnih zajednica Velike Pčelice, Velika Sugubina, Donja Sabanta, Dulene i Gornja Sabanta. Cilj sastanka je bio predstavljane inicijative za formiranje međusekto [ ... ]

+ opširnije
28 apr 2018Levački vino fest

U subotu 28. aprila sa početkom u 12 časova u parku ispred OŠ ,,Svetozar Marković” u Rekovcu održava se prvi ,Levački vino fest uz učešće dvadesetak vinarija i još nekoliko proizvođača lokalnih tipičnih proizvoda (sirevi, burad i vinov [ ... ]

+ opširnije

Potpisani ugovori sa bankama o kreditnoj podršci poljoprivrednicima

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije potpisalo je ugovore sa 13 banaka i 6 osiguravajućih kuća. Ugovori su potpisani sa Komercijalnom bankom, Prokredit bankom, Banka Intezom, Kredi – Agrikol bankom, Erste bankom, Hypo bankom, Societe Generale bankom, Opportunity bankom, Sberbankom Srbija, NLB bankom, OTP bankom, Moskovskom bankom i Poštanskom štedionicom, kao i sa osiguravajućim kućama DDOR Novi Sad, Delta Đenerali, Dunav osiguranje, Globus, Triglav i Milenijum.

Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje 10 članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, mikro i mala pravna lica).

Ukupan iznos kredita za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je do 5.000.000 dinara, a za zemljoradničke zadruge do 15.000.000 dinara.

Zahtevi za odobrenje kredita mogu da se podnesu do 1. septembra tekuće godine kod banaka sa kojima je ministarstvo sklopilo ugovor.

Izvor vesti: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Konkurs MPŠV za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i odoprivrede Republike Srbije je raspisalo Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju.

1) kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta (prijava do 1.09.2014.god),                                                                                            2) izgradnju specifičnih građevinskih objekata kao protiveroziona mera (prijava do 15.05.2014.god.),
3)
komasaciju (prijava do 20.06.2014.god.),
4)
uređenje (revitalizaciju) poljskih puteva (prijava do 5.05.2014.god.),
5)
izgradnju sistema za navodnjavanje (vodozahvat i/ili primarna mreža sa opremom koja se postavlja na primarnu mrežu za navodnjavanje) (prijava do 5.05.2014.god.),
6)
nabavku nove opreme za navodnjavanje u 2014. godini (prijava do 1.09.2014.god.),
7)
privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta (prijava do 15.05.2014.god.),

Opširnije...

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku poljoprivrednim gazdinstvima

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije donelo je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku poljoprivrednim gazdinstvima.

Krediti, koji se odobravaju na rok od jedne do tri godine sa grejs periodom (periodom mirovanja) do godinu dana koji je obuhvaćen periodom otplate, odobravaju se i isplaćuju u dinarima, bez valutne klauzole.

Kamatna stopa je:

 • 4% na godišnjem nivou za kredite u stočarstvu i
 • 6% za kredite plasirane u razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, cvećarstva i za u ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu.

Pravo na kreditnu podršku ostvaruju:

 • fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
 • preduzetnici i pravna lica (mikro i mala pravna lica)
 • zemljoradničke zadruge sa najmanje 10 članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava

 Ukupan iznos kredita je:

 • za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je do 5.000.000 dinara,
 • za zemljoradničke zadruge do 15.000.000 dinara.

Namena kredita za razvoj stočarstva obuhvata nabavku:

 • kvalitetnih priplodnih junica,
 • kvalitetnih priplodnih krava starosti do 5 godina,
 • teladi i junadi za tov telesne mase do 300 kg,
 • kvalitetnih priplodnih grla u ovčarstvu i kozarstvu,
 • jagnjad za tov mase do 20 kg,
 • jarad za tov telesne mase do 15 kg,
 • kvalitetnih priplodnih grla u svinjarstvu,
 • prasad za tov telesne mase do 25 kg,
 • kvalitetnih roditeljskih jata živine,
 • jednodnevnih pilića za tov,
 • rojeva pčela standardno formiranih na 5 ramova i pčelinje matice sa ili bez košnica
 • riblje mlađi za tov.

Namena kredita za razvoj ratarstva obuhvata nabavku:

 • semena i sadnog materijala za ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarsto i cvećarstvo,
 • svih vrsta mineralnih đubriva
 • svih vrsta sredstava za zaštitu bilja.

 Namena kredita za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu obuhvata nabavku:

1. mehanizacije i opreme za proizvodnju žitarica, industrijskog, lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja:

 • traktora i traktorske kabine,
 • mehanizacije za predsetvenu obradu zemljišta,
 • mehanizacije za setvu,
 • mehanizacije za zaštitu,
 • opreme za čuvanje, preradu, odnosno pakovanje,
 • traktorske prikolice,
 • kombajne i adaptere za kombajne,
 • berače za kukuruz.

2. mehanizacije i opreme za proizvodnju voća, povrća i ukrasnog bilja podrazumeva nabavku:

 • specijalizovanih traktora za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju,
 • mehanizacije za setvu i sadnju povrtarskog bilja i cveća,
 • mehanizacije i opreme za zaštitu voća, povrća i začinskog bilja,
 • mehanizacije za berbu voća, povrća i ukrasnog bilja,
 • opreme za kalibriranje, pranje, klasifikovanje, poliranje i pakovanje voća, povrća i cveća,
 • mulčara,
 • heksagona sa priključcima,
 • mašina za zelenu berbu,
 • ulagača za đubrivo.

3. opreme za sušare za žitarice, uljarice, povrće, voće i lekovito bilje

4. mehanizacije i opreme za navodnjavanje

5. mehanizacije i opreme za stočarsku proizvodnju:

 • mehanizacije za pripremu kabaste stočne hrane,
 • opreme za mužu, hlađenje i čuvanje mleka,
 • opreme za sisteme za automatsko napajanje i ishranu stoke,
 • mehanizacije i opreme za manipulaciju stajnjakom i osokom,
 • opreme za ventilaciju objekta,
 • opreme za pčelarstvo i
 • opreme za živinarske farme.

6. opreme za silose

7. opreme za kontrolu žitarica i uljarica prilikom prometa

8. opreme odnosno mernog kontrolnog instrumenta za utvrđivanje mesnatosti svinja na liniji klanja.

Po objavljivanju Pravilnika u Službenom glasniku, očekuje se potpisivanje Ugovora sa poslovnim bankama i osiguravajućim društvima nakon čega će biti poznata procedura za odobrenje kredita, kao i banke koje će ih odobravati.

Izvor teksta: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Održana obuka iz oblasti marketinga u Opariću

U prostorijama LAG «Levač» u selu Oparić održana je obuka iz oblasti marketinga za Dušana Miletića vlasnika vinarskog podruma «Dacić», jednog od partnera u LAG Levač. Obuka koja je održana je nastavak aktivnosti započetih u mentoring programu koji se realizovao tokom 2013.godine, uz podršku NARR i japanske konsultantske agencije JICA. Menadžment preduzeće «Vinarski podrum Dacić» je izrazio potrebu za dodatnim obukama iz oblasti marketinga pa se u tom cilju i ova obuka održala kao dodatna konsultantska podrška („SOTC-Small OJT through consulting“).

Obuci koju su realizovali japanski konsultanti Naoya Sakamoto i Masashi Takano, pored Dušana Miletića prisustvovali su i predstavnici Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, predstavnici razvojnih agencija iz Kraljeva, Lajkovca i Zaječara, kao i predsednik udruženja voćara i vinogradara «Levačko zlato» iz Oparića.

Opširnije...

Opremljena kancelarija LAG Levač u selu Oparić

Tokom prethodnih nekoliko meseci realizovane su aktivnosti na unapređenju tehničkih i institucionalnih kapaciteta LAG „Levač”. Urađena je adaptacija kancelarije u selu Oparić koju će koristiti partneri lokalne akcione grupe. Pored adaptacije, kancelarija je opremljena nameštajem i novom kompjuterskom opremom. Realizacijom ovih aktivnosti stvoreni su neophodni uslovi za optimalan rad i podizanje kapaciteta LAG ”Levač” u narednom periodu. Prostor koji je adaptiran predstavljaće i svojevrstan izložbeni prostor u kome će se naći proizvodi domaće radinosti, proizvodi umetničkih i starih zanata, kao i reprezentativni poljoprivredni proizvodi sa teritorije koju obuhvata LAG ”Levač”. 

  

Opširnije...

Podsticaji za stočarsku proizvodnju i mere ruralnog razvoja u 2014.godini

Za razvoj poljoprivrede u Republici Srbiji je ove godine budžetom predviđeno 45.400.000.000 dinara. Polovina predviđenih sredstava namenjena je podsticanju proizvodnje.

Novina u odnosu na prethodnu godinu je ta da u raspodeli subvencija, podsticaji za stočarstvo u 2014. godini su povećani. Odgajivači umatičenih ovaca i koza dobiće umesto dosadašnjih 4.000 dinara u prethodnoj 7.000 dinara u ovoj godini. Uzgajivači jagnjadi dobijaće 2 000 dinara umesto dosadašnjih 1.000 dinara, a podsticaji za priplodne ovce i koze su sa 4.000 povećani na 7.000 dinara po grlu. Uzgajivači priplodnih krmača moći če da računaju na 5.000 dinara po grlu u odnosu na 4.000 dinara iz prethodne godine.

U Ministarstvu poljoprivrede su najavili da će u programu subvencionisanih kamata za nabavku priplodnih i tovnih grla kamatna stopa iznositi svega 4 odsto za period od tri godine uz godinu dana mirovanja otplate.

Ratari će kao i prethodne godine moći da računaju na 12.000 dinara po hektaru, pri čemu će za ta sredstva osim goriva moći će da kupuju i seme i đubrivo.

Osim direktnih podsticaja za stočare, Uredbom je opredeljen i obim sredstava za podsticaje za mere ruralnog razvoja u iznosu od 955.400.000 dinara i to za mere ruralnog razvoja koje obuhvataju podršku programima koji se odnose na:

1) investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta u iznosu od 784.000.000 dinara, i to za:

(1) investicije u poljoprivrednu proizvodnju (podizanja novih višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja),

(2) investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda i marketing (podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije, kontrolne markice za poljoprivredne prehrambene proizvode i vino, nabavku opreme u sektoru mesa, mleka, voća, povrća i grožđa);

Opširnije...

Direktni podsticaji za registrovana poljoprivredna gazdinstva u 2014.godini

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 29.01.2014.godine na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojila Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014.godini. Uredbom su opredeljeni podsticaji za registrovana poljoprivredna gazdinstva koji idu kao direktna plaćanja. U zavisnosti od vrste podsticaja iz člana 5. stav 2. ove uredbe isplaćuju se u odgovarajućim maksimalnim iznosima, i to za:

1) premiju za mleko u iznosu od sedam dinara po litru mleka;

2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju isplaćuju se u iznosu od 6.000 dinara po hektaru;

3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 20.000 dinara po grlu;

4) podsticaje za kvalitetne priplodne ovce i koze u iznosu od 7.000 dinara po grlu;

5) podsticaje za kvalitetne priplodne krmače u iznosu od 5.000 dinara po grlu;

6) podsticaje za roditeljske kokoške teškog tipa u iznosu od 60 dinara po grlu;

Opširnije...