Pretraga

Vesti

03 okt 2019Priprema i podrška lokalnim akcionim grupama u okviru IPARD-a

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) koji predstavlja instrument Evropske Кomisije za pružanje tehničke pomoći i razmenu informacija u cilju sprovođenje politika i standard [ ... ]

+ opširnije
30 avg 2019Osnivačka skupština LAG Levač

U Rekovcu je 30.08.2019. godine održana Osnivačka Skupština Lokalne akcione grupe Levač. Skupštini su prisustvovali predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora sa teritorije Opštine Rekovac i Grada Kragujevca. Osnivači su izabrali člano [ ... ]

+ opširnije

Održana obuka iz oblasti marketinga u Opariću

U prostorijama LAG «Levač» u selu Oparić održana je obuka iz oblasti marketinga za Dušana Miletića vlasnika vinarskog podruma «Dacić», jednog od partnera u LAG Levač. Obuka koja je održana je nastavak aktivnosti započetih u mentoring programu koji se realizovao tokom 2013.godine, uz podršku NARR i japanske konsultantske agencije JICA. Menadžment preduzeće «Vinarski podrum Dacić» je izrazio potrebu za dodatnim obukama iz oblasti marketinga pa se u tom cilju i ova obuka održala kao dodatna konsultantska podrška („SOTC-Small OJT through consulting“).

Obuci koju su realizovali japanski konsultanti Naoya Sakamoto i Masashi Takano, pored Dušana Miletića prisustvovali su i predstavnici Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, predstavnici razvojnih agencija iz Kraljeva, Lajkovca i Zaječara, kao i predsednik udruženja voćara i vinogradara «Levačko zlato» iz Oparića.

Opširnije...

Opremljena kancelarija LAG Levač u selu Oparić

Tokom prethodnih nekoliko meseci realizovane su aktivnosti na unapređenju tehničkih i institucionalnih kapaciteta LAG „Levač”. Urađena je adaptacija kancelarije u selu Oparić koju će koristiti partneri lokalne akcione grupe. Pored adaptacije, kancelarija je opremljena nameštajem i novom kompjuterskom opremom. Realizacijom ovih aktivnosti stvoreni su neophodni uslovi za optimalan rad i podizanje kapaciteta LAG ”Levač” u narednom periodu. Prostor koji je adaptiran predstavljaće i svojevrstan izložbeni prostor u kome će se naći proizvodi domaće radinosti, proizvodi umetničkih i starih zanata, kao i reprezentativni poljoprivredni proizvodi sa teritorije koju obuhvata LAG ”Levač”. 

  

Opširnije...

Podsticaji za stočarsku proizvodnju i mere ruralnog razvoja u 2014.godini

Za razvoj poljoprivrede u Republici Srbiji je ove godine budžetom predviđeno 45.400.000.000 dinara. Polovina predviđenih sredstava namenjena je podsticanju proizvodnje.

Novina u odnosu na prethodnu godinu je ta da u raspodeli subvencija, podsticaji za stočarstvo u 2014. godini su povećani. Odgajivači umatičenih ovaca i koza dobiće umesto dosadašnjih 4.000 dinara u prethodnoj 7.000 dinara u ovoj godini. Uzgajivači jagnjadi dobijaće 2 000 dinara umesto dosadašnjih 1.000 dinara, a podsticaji za priplodne ovce i koze su sa 4.000 povećani na 7.000 dinara po grlu. Uzgajivači priplodnih krmača moći če da računaju na 5.000 dinara po grlu u odnosu na 4.000 dinara iz prethodne godine.

U Ministarstvu poljoprivrede su najavili da će u programu subvencionisanih kamata za nabavku priplodnih i tovnih grla kamatna stopa iznositi svega 4 odsto za period od tri godine uz godinu dana mirovanja otplate.

Ratari će kao i prethodne godine moći da računaju na 12.000 dinara po hektaru, pri čemu će za ta sredstva osim goriva moći će da kupuju i seme i đubrivo.

Osim direktnih podsticaja za stočare, Uredbom je opredeljen i obim sredstava za podsticaje za mere ruralnog razvoja u iznosu od 955.400.000 dinara i to za mere ruralnog razvoja koje obuhvataju podršku programima koji se odnose na:

1) investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta u iznosu od 784.000.000 dinara, i to za:

(1) investicije u poljoprivrednu proizvodnju (podizanja novih višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja),

(2) investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda i marketing (podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije, kontrolne markice za poljoprivredne prehrambene proizvode i vino, nabavku opreme u sektoru mesa, mleka, voća, povrća i grožđa);

Opširnije...

Direktni podsticaji za registrovana poljoprivredna gazdinstva u 2014.godini

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 29.01.2014.godine na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojila Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014.godini. Uredbom su opredeljeni podsticaji za registrovana poljoprivredna gazdinstva koji idu kao direktna plaćanja. U zavisnosti od vrste podsticaja iz člana 5. stav 2. ove uredbe isplaćuju se u odgovarajućim maksimalnim iznosima, i to za:

1) premiju za mleko u iznosu od sedam dinara po litru mleka;

2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju isplaćuju se u iznosu od 6.000 dinara po hektaru;

3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 20.000 dinara po grlu;

4) podsticaje za kvalitetne priplodne ovce i koze u iznosu od 7.000 dinara po grlu;

5) podsticaje za kvalitetne priplodne krmače u iznosu od 5.000 dinara po grlu;

6) podsticaje za roditeljske kokoške teškog tipa u iznosu od 60 dinara po grlu;

Opširnije...

VAŽNA INFORMACIJA O VOĐENJU POSLOVNIH KNJIGA NA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA

Na osnovu izmena Zakona o porezu na dohodak građana u toku 2013. godine u široj javnosti su se pojavile različite informacije i tumačenja o obavezi vođenja poslovnih knjiga na poljoprivrednim gazdinstvima, odnosno o obavezi da se sva lica koja ostvaruju prihode od poljoprivrede registruju kao preduzetnici od 01.01.2014.godine.

Povodom ovih informacija Ministarstvo finansija Republike Srbije izdalo je 11. decembra 2013. godine zvanično saopštenje u vezi sa obavezom vođenja poslovnih knjiga fizičkog lica koje ostvaruje prihod od poljoprivrede i šumarstva, počev od 1. januara 2014. godine, a prema zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Prema izdatom objašnjenju, registrovana poljoprivredna gazdinstva, koja nisu obveznici PDV i nisu opredeljena kao preduzetnici, nemaju obavezu vođenja poslovnih knjiga.

U objašnjenju Ministarstva finansija Republike Srbije navedeno je da fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem delatnosti poljoprivrede i šumarstva, odnosno prihode od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda stiče status preduzetnika:

 o  po sili zakona - ukoliko je obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost (ovo rešenje uvedeno je istovremeno sa uvođenjem poreza na dodatu vrednost počev od 1. januara 2005. godine)

 po sopstvenom opredeljenju - ukoliko je reč o nosiocu porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisanom u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima kojima se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava koji se opredelio da ima svojstvo preduzetnika. Predmetno opredeljenje u ovom slučaju vrši se podnošenjem poreske prijave nadležnom poreskom organu (Obrazac PPDG- 1).

Opširnije...

JAVNI POZIV za podsticajna sredstva za investicije u poljoprivredna gazdinstva koja se bave pčelarstvom

Fond za razvoj poljoprivrede opštine Rekovac raspisao je Javni poziv za korišćenje podsticaja u oblasti pčelarstva na teritorije ove opštine. Pravo na korišćenje podsticaja ostvaruje se za investicije u poljoprivredna gazdinstva koja se bave pčelarstvom u vidu nabavke nove opreme i to za:
  1)    nabavku svih tipova košnica
 2) nabavku opreme za pčelarenje (centrifuge svih vrsta i topionici voska)

Pravo na korišćenje podsticaja pod uslovima utvrđenim ovim konkursom ima fizičko lice - nosilac ili član registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji opštine Rekovac. Podsticaji zainvesticije iz ovog konkursa utvrđuju se u iznosu od 40% vrednosti realizovane i u potpunosti isplaćene investicije. Podsticaji za investicij eiz ovog konkursa mogu se ostvariti po korisniku podsticaja u maksimalnom iznosu od 30.000,00 dinara

Podsticaji se dodeljuju kao namenska i bespovratna sredstva.

Potrebna dokumentacija koja je obavezna uz podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja:

1) potvrda o aktivnom statusu registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
2) otpremnica za kupljenurobu
3) fotokopija lične karte
4) fotokopija tekućeg računa u banci
5) fiskalni isečak i gotovinski račun za opremu koja je kupljena.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticaja na osnovu utvrđenih kriterijuma utvrđuje Komisija Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Rekovac koju imenuje Upravni odbor Fonda, a na osnovu zahteva i priloga uz zahtev.

Konkurs je otvoren do 10.12.2013. godine

Konkurs Ministarstva poljoprivrede za korišćenje podsticaja za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2013.godini

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je K O N K U R S za korišćenje podsticaja za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2013. godinina teritoriji Republike Srbije. Rok za podnošenje obrasca prijave sa pretećom dokumentacijom je 15.11.2013.godine.

Detaljnije informacije o uslovima Konkursa možete videti na web stranicama Uprave za agrarna plaćanja

http://uap.gov.rs/2013/10/28/uap-raspisala-konkurs-za-kori%C5%A1%C4%87enje-podsticaja-za-podr%C5%A1ku-investicijama-u-primarnu-poljoprivrednu-proizvodnju-u-2013-godini/

kao i na web stranicama LAG „Levač”:

http://lag-levac.co.rs/index.php/dokumenti/category/4-nacionalne-mere-za-podrsku-ruralnom-razvoju

Ostale informacije o merama i subvencijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede mogu se takođe videti na stranicama LAG "Levač".