Pretraga

Vesti

03 okt 2019Priprema i podrška lokalnim akcionim grupama u okviru IPARD-a

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) koji predstavlja instrument Evropske Кomisije za pružanje tehničke pomoći i razmenu informacija u cilju sprovođenje politika i standard [ ... ]

+ opširnije
30 avg 2019Osnivačka skupština LAG Levač

U Rekovcu je 30.08.2019. godine održana Osnivačka Skupština Lokalne akcione grupe Levač. Skupštini su prisustvovali predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora sa teritorije Opštine Rekovac i Grada Kragujevca. Osnivači su izabrali člano [ ... ]

+ opširnije

Poziv za radionicu LAG ”Partnerstvo za razvoj Levča”

Potencijalna LAG «Partnerstvo za razvoj Levča» u okviru aktivnosti na realizaciji LIS projekta izrađuje Lokalni akcioni plan za teritoriju koju ova lokalna akciona grupa obuhvata. Izrada lokalnog akcionog plana se sprovodi na LEADER principima EU i ovaj plan će predstavljati strateški dokument u okviru koga će se sprovoditi projekti u oblasti održivog razvoja ruralnih sredina na teritoriji opštine Rekovac. Radionica sa institucijama koje predstavljaju manjinske i ugrožene grupe, mlade i žene iz ruralnih sredina opštine Rekovac održaće se 24. septembra u prostorijama Doma penzionera sa početkom u 13 h.Ovoj radionici mogu prisustvovati i svi zainteresovani kojima se poslovne aktivnosti ogledaju u radu sa navedenim grupama, kao i svi oni koji svojim predlozima mogu doprineti izradi kvalitetnog strateškog dokumenta u ovoj oblasti.

Održana radionica u Sibnici na izradi LAP

U selu Sibnica održana je radionica u okviru sprovođenja aktivnosti  na izradi Lokalnog akcionog plana za LAG «Partnerstvo za razvoj Levča». Tematska sadržina radionice je obuhvatila identifikaciju problema i potreba manjinskih i ugroženih grupa, mladih i žena u seoskim sredinama opštine Rekovac.

Pored članica udruženja žena «Zlatne ruke Levča», na radionici su uzeli učešće i predstavnici institucija koje se bave problemima manjina, mladih, siromašnih i ugroženih grupa.

Radionica je doprinela uključivanju predstavnika navedenih grupa u proces izrade strateškog dokumenta i prepoznavanje prioriteta, potreba i mera koje treba sprovesti kako bi se unapredio njihov položaj poboljšao kvalitet života u seoskim sredinama kroz rad LAG «Partnerstvo za razvoj Levča».

Poziv za radionicu na izradi strateškog dokumenta LAG ”Partnerstvo za razvoj Levča”

Potencijalna LAG «Partnerstvo za razvoj Levča» u okviru aktivnosti na realizaciji LIS projekta, izrađuje Lokalni akcioni plan za teritoriju koju ova lokalna akciona grupa obuhvata. Izrada lokalnog akcionog plana se sprovodi na LEADER principima EU i ovaj plan će predstavljati strateški dokument u okviru koga će se sprovoditi projekti u oblasti održivog razvoja ruralnih sredina na teritoriji opštine Rekovac.

Radionica na kojoj će se razgovarati o potrebama i problemima u ruralnim sredinama, ciljevima i prioritetima na kojima će se zasnivati ovaj strateški dokument održaće se 13. septembra u prostorijama opštinske sale u Rekovcu sa početkom u 13 h.

Ovoj radionici pored partnera koji su članovi grupe za planiranje mogu prisustvovati i svi zainteresovani kojima se poslovne aktivnosti zasnivaju na poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i svi oni koji svojim predlozima i idejama mogu doprineti izradi ovog dokumenta.

Na radionici će se govoriti i o sprovedenim aktivnostima na formiranju LAG «Partnerstvo za razvoj Levča», kao i o aktivnostima koje predstoje u ovom procesu.

Osnivačka skupština udruženja žena Zlatne ruke Levča

U selu Sibnica je 21. avgusta 2012.godine uz podršku Regionalne agencije za ekonomski razvoj, osnovano Udruženje žena «Zlatne ruke Levča». Formiranjem udruženja  žena stvorili su se preduslovi za aktivnije uključivanje žena u procese društveno ekonomskog razvoja lokalne zajednice i unapređenje rodne i ekonomske ravnopravnosti žena iz seoskih sredina opštine Rekovac.

Udruženje koje sada ima 6 članica će kroz realizaciju aktivnosti raditi na negovanju i očuvanje narodne tradicije, običaja, kulture i tradicionalnih zanata karakterističnih za seoske sredine opštine Rekovac. U planu udruženja su i promotivne aktivnosti na sajmovima i manifestacijama širom Republike Srbije, koje imaju za cilja upoznavanje  javnosti sa tradicionalnim proizvodima, običajima i kulturom Levča.

Opširnije...

Održan 43. Sabor narodnog stvaralaštva "Prođoh Levač, prođoh Šumadiju"

Održan 43. Sabor narodnog stvaralaštva U Rekovcu je od 30. jula do 5. avgusta održan 43. Sabor narodnog stvaralaštva "Prođoh Levač, prođoh Šumadiju". Svečano otvaranje Sabora održano je u porti manastira Kalenić uz bogat kultirno - umetnički program pod nazivom "Ostaviše spomen rodu srpskom" i uz učešće nacionalnog ansambla "Kolo". Ova manifestacija predstavlja najznačajniji kulturni događaj u opštini Rekovac i jedna je od retkih smotri izvornog narodnog stvaralaštva.

Na saboru je nastupio veliki broj kulturno-umetničkih društava iz Srbije koja su predstavila običaje, tradiciju i kulturne vrednosti iz različitih krajeva Srbije. I ove godine se birao "najbrk" Sabora, devojka sa najdužom pletenicom, najlepša saborica, kao i najlepša ženska i muška narodna nošnja.

     

Opširnije...

Poseta LAG “Srce Slovenije” opštini Rekovac

U cilju razmene iskustava i stvaranja osnova za saradnju između Lokalnih akcionih grupa "Srce Slovenije" i "Partnerstvo za razvoj Levča", opštinu Rekovac je posetila delegacija slovenačkog LAG-a, koju su činili projektni menadžer Lokalne akcione grupe, g. Gašper Kleč i g. Željko Savić, predsednik ove Lokalne akcione grupe.

Opširnije...

Sastanak sa preduzetnicima na teritoriji LAG Levač

U procesu uspostavljanja LAG «Partnerstvo za razvoj Levča» koji se realizuje u okviru LIS projekta, održan je sastanak sa preduzetnicima koji žive na teritoriji opštine Rekovac. Sastanci su održani tokom terenskih poseta preduzetnicima kako bi se uvideli ciljevi koje imaju preduzetnici u narednom periodu i kako bi im se predstavio koncept uspostaljanja LAG Levač.

Na sastancima se razgovaralo o LEADER programu EU, lokalnim akcionim grupama i ulozi preduzetnika u uspostavljanju LAG na teritoriji opštine Rekovac, kao i identifikovanju problema i potreba sa kojima se ova ciljna grupa suočava u svom poslovanju. Zaključci sa ovih sastanaka je da na teritoriji opštine Rekovac nema veliki broj preduzeća i da su spremni da uzmu aktivno učešće u svim aktivnostima koje se realizuju u ovom procesu.