Pretraga

Vesti

03 okt 2019Priprema i podrška lokalnim akcionim grupama u okviru IPARD-a

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) koji predstavlja instrument Evropske Кomisije za pružanje tehničke pomoći i razmenu informacija u cilju sprovođenje politika i standard [ ... ]

+ opširnije
30 avg 2019Osnivačka skupština LAG Levač

U Rekovcu je 30.08.2019. godine održana Osnivačka Skupština Lokalne akcione grupe Levač. Skupštini su prisustvovali predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora sa teritorije Opštine Rekovac i Grada Kragujevca. Osnivači su izabrali člano [ ... ]

+ opširnije

TO Rekovac na sajmu turizma u Beogradu u okviru DMO projekta

U periodu od 22. – 25. februara 2018. godine na Beogradskom sajmu održan je 40. Međunarodni sajam turizma koji je okupio brojne posetioce, turističke agencije, lokalne turističke organizacije, ugostitelje, turističke centre i međunarodne tur operatore.

Između 1200 izlagača iz 55 zemalja sveta, posle dugogodišnje pauze, ove godine je i Turistička organizacija opštine Rekovac nastupila na zajedničkom štandu Šumadije i Pomoravlja, sa kolegama iz lokalnih turističkih organizacija iz Kragujevca, Ćuprije, Topole, Aranđelovca, Despotovca, Knića, Rače, Batočine i Lapova.

Zajedničko učešće pomenute lokalne turističke organizacije praktikuju više godina unazad. Međutim ovogodišnji nastup je bio deo jednog velikog projekta koji je pokrenula Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. Krajnji cilj ovog projekta ,,Priprema dva regiona Srem i Šumadija i Pomoravlje za osnivanje DMO-a i definisanje turističkog prostora “ je kao i što naziv kaže formiranje regionalne turističke organizacije na nivou Šumadije i Pomoravlja.

Projekat finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovodi konzorcijum partnera NIRAS (Poljska, Danska), FAOW (Poljska) i Partner Solutions (Srbija).

Turistička organizacija opštine Rekovac je na Sajmu turizma ove godine poseban akcenat stavila na promociju tri velike manifestacije koje se ove godine organizuju na našoj teritoriji, a to su 49. Sabor narodnog stvaralaštva ,, Prođoh Levač, prođoh Šumadiju, zatim Levački vino fest, koji će ove godine biti prvi put organizvan u Rekovcu 28. aprila, i tradicionalnu septembarsku Levačku pasuljijadu u Sekuriču. 

Za ovaj sajam i za nastupajuće manifestacije, ove godine su prvi put štampani flajeri koji su deljeni posetiocima Sajma turizma ali i posetiocima ,,BeoWine” sajma vina.

U subotu 24. februara održana je promocija turističkih potencijala svih učesnika na zajedničkom štandu Šumadije i Pomoravlja koja je bila izuzetno posećena i propraćena prigodnom zakuskom i kulturno-umetničkim programom.

Opština Rekovac partner na projektu "DMO"

Projekat  “Priprema dva regiona, Srem (7 opština) i Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje DMO-a, definisanje turističkog prostora i tehnička podrška subjektima koji prodaju destinacije u ciljanim regijama” se realizuje u okviru programa "Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji".

PRRRUz finansijsko učešće projektnih partnera, projekat finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovodi konzorcijum partnera koji čine NIRAS (Poljska, Danska), FAOW (Poljska) i Partner Solutions (Srbija) u okviru Ruralnog-regionalnog partnerstva “Razvoj teritorijalnog identiteta regije Šumadija kroz podršku ključnim sektorima ruralne ekonomije“.

Vodeći partner na projektu je Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, dok su partneri na projektu RRA Srem, 7 LS Sremskog okruga i opštine sa teritorije Šumadije i Pomoravlja među kojima je partner na projektu i opština Rekovac.

Opšti cilj projekta je da se poveća atraktivnost Srema i regiona Šumadija i Pomoravlje među domaćim i stranim turistima"

Planirane projektne aktivnosti uključuju:
 • Unapređenje znanja (studijska poseta regionu u EU)
 • Formulisanje zaključaka o trenutnim potencijalima i preduzimanje aktivnosti za unapređenje turističke ponude
 • Razvoj 3 strateška dokumenta (Regionalna strategija, Destinacijski menadžment plan, Katalog investicija)
 • Definisanje turističkog prostora u ciljanim regijama
 • Podnošenje svih dokumenata Ministarstvu turizma u cilju usvajanja turističkog prostora na području Srema i regiona Šumadije i Pomoravlja.
 • Uspostavljanje DMO (organizaciona struktura, definisanje uloga osnivača DMO, obezbeđenje podrške LS, promocija DMO)
 • Poboljšanje unutrašnjih kapaciteta za prodaju destinacija putem TA i razmene znanja i učešće na 2 specijalizovana događaja u cilju promocije regija kao jedinstvenih turističkih prostora.

Detaljnije informacije o projektu i Programu podrške ruralnom i regionalnom razvoju mogu se naći na portalima Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije  i Pomoravlja http://www.redasp.rs/destinacijska-menadzment-organizacija.p125.html i PRRR http://www.rrds-prrr.rs/pocetna-strana/.

Ruralna ekonomija Levča

Ruralna ekonomja je dominantna u opštini Rekovac, pa će u budućnosti zavisiti u velikoj meri od demografskog potencijala 32 seoska naselja koji je tokom prethodnih pet decenija značajno oslabio. Broj stanovnika se smanjio gotovo tri puta u odnosu na 1948. godinu, a za relativno kratko vreme od 2002. do 2011.godine za gotovo 18,4%.

Ruralna ekonomija u opštini Rekovac je i do sada bilo opterećena nepovoljnim starosnim sastavom radne snage u poljoprivredi kao dominantnoj ruralnoj delatnosti. Demografski faktor će i u buduće biti limitirajući za razvoj poljoprivrede, jer je sve malobrojniji priliv mladih generacija koji su nosioci ekonomskih aktivnosti na selu.

Mlada perspektivna, inovativna i fleksibilna radna snaga starosti 25-34 godine čini samo 9,12 % ukupnog stanovništva opštine Rekovac, sa tendencijom daljeg smanjenja ovog procenta. To upućuje na činjenicu da će poljoprivreda kao dominantne ruralna delatnost sve više slabiti, i ne može da biti jedina okosnica strateških opredeljenja na kojima će se zasnivati razvoj sela i seoske ekonomije, već je neophodno u okviru procesa podrške ekonomskim aktivnostima na selu razvijati i nepoljoprivredne delatnosti (stari i umetnički zanati, domaća radinst, trgovina, prerada primarnih poljoprivrednih proizvoda, seoski turizam, proizvodnja biogoriva, organska proizvodnja, proizvodnja lekovitog i začinskog bilja, pčelarstvo, lične usluge, nega starih lica, ostale zanatske i profesionalne usluge i dr.).

Sa postojećim demografskim resursima i negativnim tendencijama teško se može planirati intenziviranje komercijalne poljoprivredne proizvodnje u većem obimu, posebno ako se uključi i nedovoljno stručne i edukovane radne snage, što ostavlja mogućnost da se razmotre navedeni alternativni načini unapređenja ekonomskih aktivnosti na selu, u okviru trenutnog i očekivanog stanja demografskih resursa na teritoriji opštine Rekovac.

Sagledavajući prethodno navedene činjenice koje su nastale kao deo analize ljudskih, finansijskih i prirodnih resursa opštine Rekovac, dolazi se do zaključka da je jedan od načina da se unapredi ekonomska aktivnost na selu povećanje broja malih preradnih kapaciteta koji ne zahtevaju velika ulaganja i značajne ljudske kapacitete.

Specifični vidovi proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda koji ne zahtevaju veliki broj radnika, a koji mogu angažovati porodična gazdinstva i širu lokalnu zajednicu i time unaprediti ekonomske aktivnosti na selu su:

 • Proizvodnja prirodnih sokova od voća i povrća
 • Sušenje voća i povrća i proizvodnja začina
 • Proizvodnja poluproizvoda od voća (kaša, pulpa)
 • Proizvodnja kompota i pasterizovanog voća
 • Proizvodnja slatka, pekmeza, džemova
 • Proizvodnja, prerada i pakovanje lekovitog i aromatičnog bilja (kantarion, nana, kamilica, šipurak,…)
 • Proizvodnja i prerada (sušenje i topla prerada) pečuraka (bukovače, šampinjona,…)
 • Proizvodnja i prerada meda i ostalih pčelarskih proizvoda
 • Registrovanje malih porodičnih destilerija za proizvodnju rakija
 • Izgradnja malih skladišnih kapaciteta
 • Pokretanje seoskog turizma u levačkim selima

    Pored navedenih delatnosti,  potrebno je uspostaviti i kontinuiranu sistemsku podršku za veću apsorpciju nacionalnih mera i pripremu za IPARD program RS. Otvaranje novih zadruga i MSP u sektoru proizvodnje i prerade voća i povrća stvoriće se uslovi za podizanje stepena prerade poljoprivrednih proizvoda. Pokretanje prerade doprineće korišćenju sirovina, odnosno primarnih poljoprivrednih proizvoda sa teritorije opštine Rekovac, čime će se smanjiti problem proizvodnje, otkupa i plasmana poljoprivrednih proizvoda.    

Gumasto drvo u Levču – legenda, čudo i misterija

O njemu se pisalo, piše, slika, snima. Budi sve veću pažnju u javnosti. Jedni mu prilaze sa strahom, drugi sa verom, treći tek zagledaju iz radoznalosti. Kako god, naše drvo, priču svoju priču, o lepoti tajnom nedokučive prirode, kao dara Božijeg. Na desnoj strani puta Belušić – Oparić, na tromeđi katastarskih opština Oparić, Belušić i Brajnovac, vekovima leprša i privlači pažnju neobičnim izgledom, drvo, gumasto – okruglog oblika, u narodu ovog kraja poznato kao Stara jabuka, Alovito, Vilinsko, Zlo, Gumasto, Patuljasto, Zloćudno, za po neke čarobno.

Zapravo, to je edemska jabuka, ostatak stare flore, visine oko tri i po metara, širine isto toliko, uspeva samo u određenim klimatskim uslovima. Decenijama ne menja obklik, niti raste. Rađa svake druge godine, sitne plodove, koje niko ne ubira. Ne zna se koliko je staro. Po jednom nezvaničnom i neproverenom izvoru ima ih samo tri na svetu, jedno u Francuskoj a dva u Srbiji. Meštani zaziru od ovog drveta i ta bojažljivost gotovo da prelazi u kult. U njegovoj krošnji, među stubovima, ima i novca, što podseća na darivanje ili otkup.

Treba istaći i to da se darivano nalazi baš na strani gde je stub, grubo, zasečen sekirom, pre nekoliko godina i po rečima očevidaca, lica su izašla iz džipa beogradske registracije, a isti pomislili, bar po priči da se rade neka ispitivanja. Za sebe vezuje priče i legende čak i sa tragičnim krajem. Vlasnik parcele na kojoj se nalazi, obrađujući istu, zaobilazi drvo u luku. Žitelj Brajnovca orući njivu, o drvo je očistio plug i poginuo nedaleko od njega. Oparićanac se opkladio da će da otkine grančicu, uradio to i u lovu izgubio nogu. Drvoseča odsekao granu i poginuo s motora. Čobanin odsekao prut da njime goni stado, oduzela mu se ruka i noga i ostao invalid. Pijani prolaznik lomio grane drveta i platio danak, rodila su mu se deca sa telesnim nedostacima. U njegovoj blizini četiri vozača iz iste familije , imaju saobraćajnu nesreću i priviđenja. Nakon reportaže Palme plus o drvetu, Kragujevčanin rođen u Opariću opkladio se sa kolegama u Zastavi da će doneti granu. U momentu kada je prikočio naspram drveta, sa namerom da izvrši obećano, nevidljiva sila ga je bacila s puta i našao se u njivi.

Za ovo drvo vezana su i predanja u kojima su junaci istorijske ličnosti Miloš Obrenović i Stevan Jakovljević. Miloš Obrenović je putujući zamanastir Kalenić, vezao konja za njega i pod njim se odmorio, kada je nastavio put konj mu se sapleo i slomio prednju desnu nogu, a da na putu nije bilo rupa. Stevan Jakovljević, pobratim Vožda Karađorđa, pod njim je zaspao i ostao razrok.

Čuvši za priče „Kragujevac put“ je odustao od projekta za asfaltiranje puta po kome je bilo predviđeno krčenje drveta i na pomenutoj deonici ostavio krivinu. Po priči koja živi u narodu, mašina se gasila i da je to bio jedan od razloga koji je predhodio odstupanju.

Stara jabuka iznad Oparića, bez svake sumnje ima tajni i snagu. Za Levčane i žitelje susednih opština to je Sveto drvo. Radije veruju nego da proveravaju. Nedokučiva, predstavlja prirodnu znamenitost i jednu od turističkih ponuda Levča.

Na pitanje šta je istina a šta legenda nećemo, ma koliko se trudili, naći odgovor. Zelena krošnja čak i tokom zime, krije od svega po malo. Jedno je sigurno, Levčani ga se klone posebno u nedoba, i ne govore mnogo o doživljenom, vozači prolaze kraj njega krsteći se.

Preklapanje vere i sujeverja, uplelo se i zainetresovalo medije i javnost Srbije. Opet o Levču, legendi, čudu i misteriji, više svi drugi, nego mi Levčani sami.

Nataša Bogosavljević

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2016. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2016. godini.

Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za ostvarenje osnovnih ciljeva:

1) unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, što podrazumeva:

 • izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i objekata sportsko-rekreativnog i zabavnog sadržaj
 • restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete,
 • nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima
 • unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude
 • dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira

2) izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture
3) usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 99/11 -dr. zakon, 93/12 i 84/15)

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, preduzetnci koji su registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Učešće kreditnih sredstava u projektu ne može biti veće od 50% ukupne vrednosti projekta. Kreditna sredstva se mogu koristiti za finansiranje osnovnih i trajnih obrtnih sredstava. Učešće trajnih obrtnih sredstava može iznositi do 20% ukupno odobrenih kreditnih sredstava.
Za pravdanje odobrenih sredstava mogu se prihvatiti ulaganja koja je investitor imao u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva za odobrenje kreditnih sredstava Ministarstvu.

Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda za razvoj Republike Srbije, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz valutnu klauzulu.
Rok otplate dodeljenih kreditnih sredstava je do 72 meseca po isteku odložnog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja kreditnih sredstava, osim za “green field“ investicije kojima se finansira izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture, za koje odložni rok traje 24 meseca i računa se od prvog povlačenja kreditnih sredstava.

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, sa naznakom „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili preko pisarnice Ministarstva.

Rok za podnošenje zahteva je 1. novembar 2016. godine. Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. decembar tekuće godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon
Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: 011/3139697.

JAVNI POZIV I ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE KREDITNIH SREDSTAVA MOŽETE PREUZETI OVDE

Конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде.doc

Образац за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде.doc

Izvor vesti: www.redasp.rs

Krediti za poljoprivrednike – kamata 3 odsto

Poljoprivrednim proizvođačima će i ove godine biti na raspolaganju povoljni dinarski krediti, bez valutne klauzule, sa fiksnom kamatnom stopom u iznosu od 3% za sve namene – za nabavku životinja, hrane za životinje, premiju osiguranja životinja, za nabavku nove opreme i mehanizacije kao i kredite plasirane u razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, što je velika podrška srpskim poljoprivrednicima kako bi unapredili svoju proizvodnju i radili na podizanju konkurentnosti svojih proizvoda.

„Usvajanjem izmena ovog pravilnika očekujemo da ovo bude značajna podrška poljoprivrednicima jer je reč o do sada najjeftinijim kreditima čiju kamatu subvenciniše naše ministarstvo“, izjavila je danas ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine nastavlja realizaciju Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku i u 2016. godini s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje, uz napomenu da je izmenama navedenog Pravilnika omogućeno poljoprivrednim gazdinstvima i olakšan pristup korišćenju kredita. Ovim izmenama predviđeno je i pravo na kreditnu podršku za nabavku hrane za životinje koja ispunjava uslove kvaliteta propisane pravilnikom.

Krediti, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, odobravaju se i isplaćuju u dinarima – bez valutne klauzule i predstaljaju jedne od najpovoljnijih kredita na tržištu, gde fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou za kredite u stočarstvu i kredite plasirane u razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, cvećarstva, kao i kupovinu poljoprivredne mehanizacije i opreme.

Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, mikro i mala pravna lica). Ukupan iznos kredita za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je do 5.000.000 dinara, a za zemljoradničke zadruge do 15.000.000 dinara.

Izvor vesti:Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Usvojen Program razvoja sporta opštine Rekovac

Izrada programa se realizovala kroz participativno učešće predstavnika lokalne samouprave, sportskih organizacija i predstavnika osnovnih i srednjih škola. Nakon izrađene analize stanja u sektoru sporta, izrađena je i SWOT analiza, koja je bila polazna osnova za definisanje prioriteta.

Precizno su utvrđene snage, slabosti, šanse i pretnje, u cilju sagledavanja realnih protreba za unapređenje situacije u oblasti sporta. Članovi radne grupe složili su se da je sport važan deo socijalnog i rekreativnog života građana, ali ujedno i deo u čiji se razvoj malo ulaže. Uloga jedinice lokalne samouprave u oblasti sporta jeste da omogući i podrži ostvarivanje socijalnih funkcija sporta, a blista saradnja javnih vlasti svih nivoa sa nevladinim sportskim organizacijama je od suštinskog značaja za ostvarivanje uloge sporta u društvu.

Sportom se izgradjuju i ispoljavaju najbojlje ljudske osobine, tolerancija, timski duh, upornost, a posebne mogućnosti se moraju pružiti mladima, starima i osobama sa invaliditetom da u potpunosti razviju svoje ličnosti kroz fizičko obrazovanje i posebne programe prilagođene njihovim zahtevima. Kao i u većini nerazvijenih i ruralnih lokalnih samouprava i u opštini Rekovac se ogleda nedostatak potrebne infrastrukture za upražnjavanje različitih vrsta sportskih aktivnosti. Ženska populacija gotovo i da nema mogućnosti da se bavi sportom, a odlazak stanovništva i sve manji broj mladih nameće potrebu za stvaranjem uslova mladima da ostanu i žive u ovoj opštini.

Usvojen je princip da dokument treba da bude aktivan i da daje smernice za razvoj opštine u sektoru sporta u narednih tri godine. U tom vremenskom periodu će se pomoću odgovarajućih, precizno definisanih indikatora, meriti napredak na godišnjem nivou. Nakon tri godine Program će se evaluirati i poslužiti kao osnova za izradu narednog.

Sastavni deo programa razvoja sporta je i akcioni plan sa definisanim merama, aktivnostima i potrebnim resursima za implementaciju ovog strateškog dokumenta.